Verpleegkundigen lopen in de gang

Wetenschappelijk onderzoek

Op de onze afdeling streven we naar een uitstekende kwaliteit van zorg volgens de laatste inzichten. Om de behandeling van patiënten met een hematologische ziekte verder te optimaliseren is wetenschappelijk onderzoek belangrijk.

Binnen de hematologie wordt veel medisch-wetenschappelijk onderzoek in studieverband uitgevoerd binnen de HOVON: stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland. De stichting houdt zich bezig met het verbeteren en bevorderen van behandelmethoden voor volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten, zoals leukemie en lymfklierkanker. In een studie wordt meestal een nieuw behandelplan vergeleken met een bestaand behandelplan.

Patiënten die behandeld worden voor een hematologische kwaadaardige ziekte in ZGT, kunnen gevraagd worden deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Als dat van toepassing is, wordt u hierover uitvoerig mondeling en schriftelijk geïnformeerd door uw hematoloog. Daarna maakt u uw persoonlijke afweging en beslist u of u wel of niet wilt deelnemen. Deelname aan een studie is altijd op vrijwillige basis.