Verpleegkundigen lopen in de gang

Diabetische voetzorg

Ongeveer een kwart van de patiënten met diabetes krijgt ook problemen met hun voeten. Door diabetes kunnen bloedvaten en zenuwen beschadigen. Daardoor stroomt bloed minder goed door benen en voeten. Verder verdwijnt het gevoel in de voeten. Als er wondjes ontstaan, dan merkt een patiënt dit niet snel en kan dit moeilijk herstellen. Hierdoor ontstaan chronische (blijvende) wonden. Dit kan zelfs ervoor zorgen dat we een (deel van de) voet moeten amputeren.

Betere kwaliteit van leven

Door het voorkomen van diabetische voeten blijft een patiënt langer zelfstandig. Ook zorgt het ervoor dat een patiënt minder psychische en sociale problemen hebben en een betere kwaliteit van leven houden.

Moderne technieken door experts

Begeleiding en behandeling wordt door verschillende zorgprofessionals van verschillende afdelingen gedaan. Zo werken onder andere (vaat)chirurgen, chirurgen, technisch geneeskundigen, physician assistants, verpleegkundig specialisten, decubitus-wondconsulenten en gipsverbandmeesters samen. Met moderne meet- en gipstechnieken worden bestaande wonden verzorgd en verbeterd en nieuwe wonden voorkomen. ZGT loopt voorop bij onderzoek en het gebruik van nieuwe (operatie)technieken en preventie.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen ZGT worden veel wetenschappelijke onderzoeken naar de diabetische voet gedaan. De uitkomsten hiervan worden (inter)nationaal gepresenteerd. ZGT is medeverantwoordelijk voor het opstellen van internationale richtlijnen. Ook organiseert ZGT eens in de twee jaar het internationaal bekende congres Diabetische Voet. Verder is ZGT een internationaal expertisecentrum met een netwerk van specialisten.

Diabetes innovatiecentrum

Al jaren doet ZGT veel onderzoek naar diabetes. Zo zorgen we ervoor dat iedere patiënt de beste zorg krijgt. Deze zorg en dit onderzoek komt samen in het diabetes innovatiecentrum.

Passende zorg door de nieuwste ontwikkelingen.

De hoeveelheid glucose in het bloed wordt normaal geregeld door het hormoon insuline. Mensen met diabetes type 1 hebben te veel glucose in het bloed. De alvleesklier geeft dan geen insuline meer. Als de werking van insuline minder is, dan heeft een patiënt diabetes type 2. Eerder werd gecontroleerd of de behandeling voor het verlagen van de glucose werkte door regelmatige bloedafnames.

We maken binnen ZGT gebruik van veel technische ontwikkelingen. Hiermee verbeteren we het leven van de patiënt en zorgen we voor een betere behandeling. Zo dragen veel patiënten een sensor die 24 uur per dag de glucose meet. Deze waardes geven onze zorgprofessionals veel informatie. Hierdoor is het waarschijnlijk niet nodig dat een patiënt regelmatig bloed moet prikken om de waardes te controleren.

Ook zijn er tegenwoordig veel apps die beweging en voeding bijhouden. Met deze apps zien de patiënt en zorgprofessional wat de effecten zijn van voeding en beweging op de glucose in het bloed. Zo krijgt een patiënt zelf ook meer controle over zijn ziekte en kunnen we steeds beter zorg op maat geven.

Onderzoek

De afgelopen 10 jaar hebben onderzoekers gewerkt aan een app om glucose, voeding en beweging bij te houden: de Diameter. Meer dan 700 patiënten hebben deze app in die tijd gebruikt. Daardoor is er veel informatie over:

  • De invloed van leefstijl (voeding en beweging) op de glucose in het bloed.
  • Het effect van eiwit op het op niveau houden van de nierfunctie.
  • Hoe deze informatie kan worden gebruikt om de regelmatige bloedafnames te vervangen.

Technisch geneeskundigen

Om al deze vernieuwingen zo goed mogelijk in te zetten, werken bij ZGT ook technisch geneeskundigen. Hun kennis over de meetsystemen helpt om een nog beter behandeladvies te geven aan onze patiënten.

STZ: Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

ZGT is sinds 2021 toegetreden tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Tot de vereniging STZ worden alleen ziekenhuizen gerekend, die naast basiszorg ook topklinische zorg leveren en actief zijn op het gebied van opleidingen, wetenschap en innovatie. Een STZ-erkenning geeft aan dat een ziekenhuis hooggespecialiseerde en complexe patiëntenzorg levert die onderscheidend is van de ‘gewone’ zorgverlening. Ieder STZ-ziekenhuis heeft specialisaties en bijzondere expertisegebieden in huis, die in het Topklinisch Zorgregister staan.

In het magazine Gezond Nieuwsgierig (pag. 18-21)wordt uitgelegd hoe diabetes wordt behandeld in de diabetespolikliniek.