Het dialysecentrum van ZGT is HKZ-gecertificeerd. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is het kwaliteitsinstituut voor branches in Zorg en Welzijn en staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door patiënten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Daar zijn we trots op en leggen we aantoonbaar vast in een kwaliteitshandboek. Voor meer informatie over het HKZ keurmerk kijkt u op www.hkz.nl.