U wordt door uw specialist doorverwezen naar de predialyse polikliniek van ZGT ziekenhuislocatie Almelo. Ook kunt u in overleg (beperkt) terecht bij de locatie Hengelo. De predialyse polikliniek is er voor patiënten die onder behandeling zijn voor chronische nierziekten maar nog niet gedialyseerd worden.

De predialyse is de periode die voorafgaat aan de dialysebehandeling. Bij vermindering van de nierfunctie ontstaan allerlei gezondheidsproblemen. De zorg in deze periode is erop gericht uw lichaam in een zo goed mogelijke conditie te houden. Dat doen we met medicijnen en een dieet. Daarnaast willen wij u zo goed mogelijk voorbereiden op een van de nierfunctie vervangende therapieën, zodat u zelf een keuze kunt maken welke behandeling het beste bij u past. Bij een nierfunctie vervangende therapie wordt de functie van uw eigen nieren, voor zover dit mogelijk is, overgenomen. Wanneer u start met de therapie is afhankelijk van de mate waarin uw nierfunctie achteruit gaat.

Er zijn verschillende nierfunctie vervangende therapieën:

  • Hemodialyse; uw bloed wordt gezuiverd via een kunstnier. Hemo betekent bloed. Hemodialyse kan thuis of op de dialyseafdeling in het ziekenhuis worden gedaan, overdag of gedurende de nacht.
  • Peritoneaal dialyse ofwel buikspoeling; uw bloed wordt gezuiverd via een vloeistof in de buikholte. De behandeling vindt na een training in het ziekenhuis bij u thuis plaats.
  • Transplantatie; in de predialyse periode kunt u mogelijk in aanmerking komen voor transplantatie van een donornier. De donornier kan van een familielid of kennis afkomstig zijn.

Wie werken op de predialyse polikliniek?

  • Nefroloog

Een specialist met de aandachtsgebieden nierziekten en dialyse. Hij of zij controleert uw bloed- en urinewaarden en uw gehele conditie. Met deze onderzoeken bepaalt de nefroloog uw nierfunctie en bespreekt dit met u.

  • Verpleegkundig specialist

De verlengde arm van de nefroloog. Hij of zij controleert de nierfunctie en bespreekt dit met u. Daarnaast begeleidt hij of zij u eventueel met uw leefregels en het transplantatietraject.

  • Dialyseverpleegkundige/predialyseverpleegkundige

Een verpleegkundige die u informeert over de verschillende nierfunctie vervangende therapieën.

  • Diëtiste

Hij of zij vertelt u over de relatie tussen voeding en nierziekten. Meestal kunt u uw nierfunctie positief beïnvloeden door uw eetpatroon aan te passen. Een dergelijk dieet is dan afgestemd op uw persoonlijke situatie. Indien van toepassing, onderhoudt de diëtist nauw contact met de diabetesverpleegkundige.

  • Medisch maatschappelijk werker (MMW-er)

Hij of zij maakt een afspraak met u ter ondersteuning bij het inpassen van de nierfunctie vervangende therapie in uw dagelijkse leven. De MMW-er geeft u praktische tips, maar ook psychosociale begeleiding.

Nierteam aan Huis

Stel, je hebt een nierziekte en je nieren functioneren bijna niet meer. Wat betekent dat? En hoe vertel je het je omgeving? Het Nierteam aan Huis kan hierbij helpen.

Het Nierteam aan Huis komt bij de patiënt thuis, om aan familie en vrienden op een interactieve wijze voorlichting te geven over de impact van een nierziekte. Daarnaast komen de behandelmogelijkheden zoals hemodialyse, buikspoeling en transplantatie aan de orde. De voorlichtingen kunnen worden gegeven op die momenten wanneer het de patiënt en naasten uitkomt. In de praktijk komt dit vaak neer op een avond of in het weekend. Zo komen we tegemoet aan de wensen van de patiënt. Het geven van de voorlichting thuis, maakt ook dat de patiënt zich meer op zijn gemak voelt.

Het Nierteam aan Huis is het vervolg op twee eerdere projecten waarin nierpatiënten en hun naasten voorlichting aan huis kregen. Het ene project richtte zich op voorlichting aan nierpatiënten die nog (net) niet dialyseerden, het andere op voorlichting aan mensen die al wel dialyseerden. In oktober 2016 werd het voorlichtingsproject 'Nierteam aan Huis' uitgebreid naar vier universitaire ziekenhuizen en 4 regionale ziekenhuizen waaronder ZGT. De Nierstichting heeft zich ingezet voor bredere invoering, omdat twee eerdere projecten die gefinancierd zijn door de Nierstichting hebben geleid tot meer nierdonaties bij leven en meer begrip en inzicht van de omgeving rondom de patiënt.

Binnen het Nierteam aan Huis van ZGT zijn inmiddels ruim 40 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De patiënten, familie en vrienden zijn enthousiast over deze wijze van voorlichting, ook binnen ZGT heeft het geleid tot meer nierdonaties bij leven.