Afspraak bij de polikliniek

Het helpt als kinderen weten wat er gaat gebeuren wanneer zij naar het ziekenhuis moeten. Ouders/verzorgers kunnen hierbij helpen door het ziekenhuisbezoek voor te bereiden. Lees daarom alle gekregen informatie goed door en bespreek dit rustig met uw kind.

Wat neemt u mee?

  • Een geldig identificatiebewijs
  • De verwijsbrief van uw huisarts
  • Rapportages van behandeld fysiotherapeut/schoolarts/specialist
  • Het groeiboekje van het consultatiebureau. Komt uw kind voor een groeiprobleem? Neem dan ook het groeiboekje van de schoolarts mee
  • Eventuele medicijnen van uw kind

Voor de eerste keer bij de kinderarts

Bij de eerste afspraak neemt de kinderarts de klacht met u door. De kinderarts stelt veel vragen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Uw kind wordt hierna lichamelijk onderzocht. Het wordt onder meer gewogen en gemeten (in ondergoed) en vaak wordt de bloeddruk gemeten. In totaal duurt een eerste afspraak bij de kinderarts meestal een half uur tot 45 minuten. Eventuele vervolgafspraken duren meestal tien minuten tot een kwartier. 

Onderzoeken

Soms zijn extra onderzoeken nodig om de oorzaak van de klacht duidelijk te krijgen. De kinderarts verwijst u dan door. Voorbeelden zijn een hartfilmpje, röntgenfoto of een laboratoriumonderzoek. Als er onderzoeken zijn gedaan bij uw kind, dan spreekt u met de kinderarts af wanneer u de uitslag krijgt en of dit telefonisch kan of dat u hiervoor naar het ziekenhuis moet komen. Het kan ook zijn dat u bij afwijkende uitslagen eerder wordt gebeld door de kinderarts. Geef meerdere telefoonnummers door bij de balie. Dan kunnen wij u goed bereiken.

Afronding

Wanneer de behandeling klaar is, dan wordt dit met u en uw kind besproken tijdens een afrondend gesprek. Hiervan krijgt de huisarts of de verwijzer (en bij kinderen onder de vier jaar ook het consultatiebureau) een afschrift van de kinderarts.