ZGT heeft speciaal voor kinderen een spreekuur voor diabetes. In de volksmond noemen we diabetes suikerziekte. Het diabetesteam bestaat uit een kinderarts, een kinderdiëtist en een kinderdiabetes verpleegkundige. Daarnaast zijn een medisch maatschappelijk werker en een kinderpsycholoog aan het team verbonden. Ons diabetesteam kan het kind en de ouder/verzorger leren omgaan met diabetes.

Als bij uw kind diabetes wordt ontdekt, dan is een is een ziekenhuisopname noodzakelijk. Uw kind wordt doorgaans een tot twee nachten opgenomen. De basisvaardigheden van het meten van een glucose en spuiten van insuline worden aangeleerd. Als uw kind weer thuis is gaat het bijstellen verder. Thuis of op school zal uw kind vast wel eens moeite hebben met de diabetes. Geef dit aan bij het diabetesteam. Samen zorgen we voor een manier die bij uw kind past om hiermee om te gaan. En als ouder of verzorger moet u er natuurlijk ook mee leren omgaan. Wij zijn er dus ook voor u!

Na de instelfase thuis krijgt u iedere drie maanden een oproep voor het kinderdiabetesspreekuur met de kinderarts, de diëtist en de diabetesverpleegkundige om te kijken hoe het gaat.