Ontwikkelingsproblemen (meervoudig en complex) bij kinderen

Jaarlijks komen gemiddeld honderd kinderen van 0 tot 7 jaar met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen bij het Kind Expertisecentrum Oost-Nederland (KiECON). Opgericht om bij deze groep kinderen vroegtijdig een diagnose te kunnen stellen. De resultaten zijn veelbelovend; kortere wachttijden en een snellere diagnose en behandelplan. Het zorgt niet alleen voor rust bij de gezinnen, maar ook blijkt uit onderzoek dat vroegtijdige behandeling veel ellende later voorkomt.

Wanneer bij kinderen sprake is van verschillende problemen op het gebied van bijvoorbeeld taal/spraak, gedrag, leren, motoriek of opvoeding, dan worden zij doorverwezen door huisarts, jeugdarts, kinderarts of een andere medisch specialist naar het expertisecentrum in ZGT Hengelo. Hier is voor hen een multidisciplinair team beschikbaar, bestaande uit kinderartsen, gedragswetenschappers, een kinderneuroloog, een kinderrevalidatiearts, een coördinator en secretaresses.