Verpleegkundigen lopen in de gang
Logopedie

Logopedie

Logopedisten zijn deskundigen op het gebied van communicatie- en slikproblemen. Als logopedisten van ZGT onderzoeken en behandelen wij uw problemen in de taal, spraak, het gehoor, adem en stem. Daarnaast helpen wij u bij problemen met zuigen, kauwen en slikken. Wij proberen de problemen te verhelpen, te verminderen of te voorkomen. Adviseren, voorlichten en begeleiden van u en uw omgeving kunnen onderdeel zijn van de behandeling.

Voor wie is logopedie?

Volwassenen, kinderen en zuigelingen kunnen bij ons terecht. Dit kan tijdens een ziekenhuisopname maar ook tijdens een poliklinische afspraak. We werken daar waar nodig samen met andere zorgverleners rond uw problematiek. Denk aan neurologen, KNO-artsen, kinderartsen en met revalidatieartsen.