Verpleegkundigen lopen in de gang

Afasie (neurologische taalstoornis)

Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door een neurologische aandoening. Vaak ontstaat het na een beroerte. Afasie is bij iedereen anders. Hoe de afasie zich uit, is afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel. Zowel het praten en schrijven (taalproductie) als het begrijpen en lezen (taalbegrip) kan problemen geven. De problemen kunnen variëren van mild tot ernstig. Bij een ernstige vorm van afasie lukt spreken bijna niet meer.

Onderzoek en diagnose

Tijdens de opname in het ziekenhuis waarbij de afasie nog dagelijks kan veranderen, zijn wij al betrokken om de communicatiemogelijkheden in kaart te brengen. Er zijn diverse afasieonderzoeken om de aard en de ernst van de afasie te bepalen. Wij maken een keuze uit één of meer onderzoeken op basis van uw problemen. Vervolgens adviseren wij andere behandelaars en uw familie over de communicatiemogelijkheden en -beperkingen die er zijn. Afasieonderzoek kan poliklinisch plaatsvinden of is een onderdeel van uw poliklinische revalidatie behandeling in het ziekenhuis. In het onderzoek worden verschillende taalvaardigheden beoordeeld. Verder wordt onderzocht en beschreven op welke wijze de afasie de dagelijkse communicatie beperkt.

Therapie

Als uw communicatiemogelijkheden en - beperkingen zijn vastgesteld, start de therapie aan de hand van een therapieplan. Deze is afgestemd op uw hulpvraag. De behandeling bestaat meestal uit oefeningen om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Soms wordt u geleerd de communicatie met een hulpmiddel te ondersteunen. Ook leert de logopedist u en uw directe omgeving hoe er het beste met elkaar gecommuniceerd kan worden. De oefeningen worden uitgevoerd tijdens de behandeling, welke dertig tot zestig minuten duurt en een of meerdere keren per week plaatsvindt. Omdat het belangrijk is om regelmatig te oefenen, krijgt u oefeningen mee naar huis.

Patiëntenfolders