Verpleegkundigen lopen in de gang

Een brokgevoel (Globusgevoel) in de keel komt vrij veel voor. Het is een vervelend gevoel alsof er iets in de keel blijft steken. Meestal zit dit gevoel ter hoogte van het strottenhoofd. Hierdoor ontstaat de neiging te willen schrapen, kuchen of slikken. Hierbij kan wat slijm geproduceerd worden maar vaak is het zonder resultaat. Van een brokgevoel wordt gesproken als er geen lichamelijke afwijking gevonden wordt die de klacht kan verklaren.

Onderzoek en diagnose


Het is belangrijk dat eerst door de arts mogelijke oorzaken zijn uitgesloten. De logopedist onderzoekt wat mogelijke uitlokkende factoren zijn en wat het brokgevoel in stand houdt. Stemgebruik, spierspanning en soms ook het slikken wordt daarin mee genomen. Er wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten.

Therapie


Door middel van achterwege laten of veranderen van gewoontes kan vaak al veel bereikt worden. Soms worden er technieken geoefend die een gunstige invloed hebben op het brokgevoel en de ontspanning in de keel.