Verpleegkundigen lopen in de gang

Dysarthrie (neurologische spraakstoornis)

Dysarthrie is een neurologische spraakstoornis. Er is dan sprake van verminderde spierkracht en/of een verstoorde samenwerking van de spieren in de mond en de keel. De verstaanbaarheid is hierdoor in mindere of meerdere mate aangedaan. Een dysarthrie kan ontstaan na hersenletsel (bijvoorbeeld beroerte, ongeval, tumor), een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld Multiple Sclerose of de ziekte van Parkinson) of na een operatie in het hoofd- en halsgebied. Dit kan gevolgen hebben voor de articulatie en de stem en dus voor de verstaanbaarheid.

Onderzoek en diagnose

Wij onderzoeken met een dysarthrieonderzoek de aard en de ernst van de problemen. Aandachtspunten hierbij zijn articulatie, stemgebruik en ademhaling. Zo observeren wij waar de beperkingen en mogelijkheden liggen. Verder wordt onderzocht en beschreven op welke wijze de dysarthrie de dagelijkse communicatie beperkt.

Therapie

Behandeling bij dysartrie kan tijdens een opname in het ziekenhuis, poliklinisch of in Poliklinisch Revalidatie Behandeling plaatsvinden. De frequentie van therapie hangt af van de aard en de ernst van de klachten en uw belastbaarheid. Er is aandacht voor houding, spreekademhaling, stemgebruik, articulatie van verschillende klanken, klemtonen en intonatie. Soms wordt u geleerd de communicatie met een hulpmiddel te ondersteunen. Omdat het belangrijk is om regelmatig te oefenen, krijgt u oefeningen mee naar huis.