Verpleegkundigen lopen in de gang

Dysfagie (slikproblemen bij volwassenen)

Slikproblemen kunnen ontstaan door verminderde spierkracht, een verstoorde samenwerking van spieren en bij verminderde gevoeligheid in de mond en keel. Bij slikproblemen verlopen zuigen, kauwen en doorslikken niet goed. Dysfagie kan ontstaan na hersenletsel, een aandoening van het zenuwstelsel, bij COPD of na een operatie in het hoofd- en halsgebied of slokdarm. Daarnaast is het mogelijk dat door ouderdom het slikken verslechtert. De spieren worden zwakker, waardoor kauwen en slikken moeilijker wordt. Ook kunnen sommige medicijnen het slikken beïnvloeden. Tenslotte kunnen ook stress en angst leiden tot slikproblemen.

Onderzoek en diagnose

Wij vragen naar het ontstaan, het verloop, de duur en aard van klachten.  Ook factoren die de klachten verergeren worden in kaart gebracht. Onderzoek van de mondmotoriek, mimiek en gevoeligheid als ook observatie van het kauwen en slikken vindt plaats. 

Therapie

In de behandeling is aandacht voor zowel de stoornissen zelf als voor de praktische beperkingen die deze stoornissen geven. De wijze van eten en drinken en mondmotorische oefeningen kunnen onderdeel daarvan zijn. De frequentie van de behandeling hangt af van de ernst en oorzaak van uw problemen. Vaak is een keer per week tot een keer per twee weken voldoende. U krijgt in veel gevallen ook oefeningen mee naar huis.

ZGT slikteam

Zo nodig wordt er bij dysfagie vervolgonderzoek aangevraagd door middel van een slikvideo, een slikscopie of wordt u verwezen naar het ZGT slikteam. De logopedist maakt deel uit van dit team. Door de grote variatie aan problemen is het zinvol om meerdere disciplines naar de problemen te laten kijken om tot een goed advies en de juiste begeleiding te komen.