Verpleegkundigen lopen in de gang

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Tijdens het leren eten en drinken kunnen er verschillende problemen ontstaan. De logopedist kan dan worden ingeschakeld om het kind te onderzoeken en te behandelen en om ouders te begeleiden. U kunt bij ons terecht als:

  • Er problemen zijn met het drinken uit de borst of fles, denk hierbij aan knoeien, verslikken, coördineren van ademen, zuigen en slikken.
  • Uw kind zich verslikt, kokhalst of veel spuugt.
  • Uw kind moeite heeft met de overgang naar kauwbaar eten.
  • Uw kind moeite heeft met eten van een lepel.
  • Uw kind moeite heeft met het drinken uit een beker.
  • De sondevoeding moet worden afgebouwd.
  • Uw kind voeding weigert waardoor de maaltijd een strijd wordt voor u en/of uw kind.
  • Er sprake is van overmatig speekselverlies.

Naast een anamnese over het voedingsverloop vanaf de geboorte, volgt er een onderzoek. Aan de hand hiervan wordt samen met u een behandelplan opgesteld. De intensiviteit en de manier van de begeleiding hangt af van de aard en ernst van het eet- en drinkprobleem.

Het eetteam

Soms is het nodig het eet- en drinkprobleem vanuit diverse disciplines te begeleiden. Samen met een kinderarts, een pedagogisch medewerker, een diëtist, een klinisch psycholoog, maakt de logopedist deel uit van het eetteam binnen ZGT. Zo nodig bespreekt de logopedist met u een verwijzing naar dit team.

 

Patiëntenfolders