Verpleegkundigen lopen in de gang
Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk

Wanneer kunt u denken aan medisch maatschappelijk werk?

Uitgangspunt is dat de medisch maatschappelijk werker wordt ingeschakeld, dáár waar stress/spanning die voortkomen uit uw ziekteproces, leidt tot vragen en/of problemen.

De problemen hebben veelal te maken met de onbalans tussen wat u aan kunt (draagkracht), wat u te verwerken krijgt (draaglast) en welke steun u hierin uit uw omgeving krijgt (draagvlak).

Met welke problemen/vragen kunt u bij de medisch maatschappelijk werker terecht?

De vragen/problemen zijn gerelateerd of worden actueel door uw ziekte en/of medische behandeling. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De relatie met uw naasten
 • Werk, financiën, dagbesteding
 • Gevoelens zoals onzekerheid, angst, moeheid en boosheid
 • Huidige en/of eerdere verlieservaringen
 • Eenzaamheid
 • Spanningsklachten
 • Seksualiteit
 • De periode na een intensieve medische behandeling

Hoe werkt de medisch maatschappelijk werker?

Op basis van onderzoek in de vorm van het voeren van gesprekken, wordt met u samen de draagkracht, draaglast en het draagvlak in kaart gebracht.

Vervolgens wordt gekeken of de medisch maatschappelijk werker u verder kan helpen. Deze hulp bestaat in het algemeen uit het voeren van verdere gesprekken, waarin samen met u naar antwoorden wordt gezocht om het probleem en uw vragen op te lossen.

De gesprekken vinden plaats:

 • Individueel
 • Met partner
 • Met gezin
 • In groepsverband
 • Met belangrijke betrokkenen
 • Met instanties

Het doel is: leren omgaan met de eigen situatie, (weer) kunnen functioneren in de eigen omgeving en stress te reduceren om de behandeling en opname optimaal te laten verlopen.

Het eerste contact

De behandelend arts of de verpleegkundige kan u naar het medisch maatschappelijk werk verwijzen. U kunt ook zelf bij hen aangeven dat u ondersteuning wenst.

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek wordt samen met u gekeken welke hulpverlening wenselijk en mogelijk is.

Vertrouwelijk

Soms helpt het met iemand te praten die u kunt vertrouwen. De medisch maatschappelijk werker heeft een beroepsgeheim en mag slechts iets met anderen bespreken als u er toestemming voor geeft.