Verpleegkundigen lopen in de gang
Medische psychologie

Medische psychologie

Het team van de afdeling medische psychologie kan u van dienst zijn wanneer u wordt verwezen door een medisch specialist van het ZGT. Soms is er een samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten. Lichamelijke klachten kunnen bijvoorbeeld zorgen voor angstgevoelens, somberheid of andere psychische problemen. Andersom kunnen psychische spanningen ook lichamelijke klachten veroorzaken of beïnvloeden, bijvoorbeeld hoofdpijn of buikpijn. Als u last heeft van lichamelijke en psychische klachten, kan uw specialist u doorverwijzen.

De taken van de psycholoog

De psycholoog stelt de oorzaak van de psychische klachten vast. Dat is de diagnose. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld om het probleem te behandelen. De behandeling kan door een medisch psycholoog gedaan worden, maar soms ook door een psychologisch medewerker. Verwijzingen voor de afdeling medische psychologie kunnen van alle specialismen van het ziekenhuis komen. Daarnaast kunnen alle afdelingen de medisch psycholoog inzetten voor ondersteuning bij het bepalen van het behandelbeleid.

 

Behandeling bij een psycholoog

De behandeling bij de afdeling medische psychologie is gericht op het verminderen van de psychische klachten en het oplossen van achterliggende problemen. Wij bieden zowel individuele als groepsbehandelingen aan, afhankelijk van uw klachten. Vaak kunt u na een paar behandelingen zelfstandig verder. Het kan ook voorkomen dat doorverwijzing nodig is naar andere hulp- of zorginstanties.
Met de volgende klachten kunt u naar de medische psychologie verwezen worden:

 

 • Angstklachten, zoals paniek, dwang, posttraumatische stress
 • Somberheid, lusteloosheid, vermoeidheid
 • Verdriet, rouw
 • Geheugenklachten, concentratieproblemen
 • Piekeren
 • Prikkelbaarheid
 • Pijnklachten
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Spanningsklachten
 • Seksuele klachten
 • Vastlopen in dagelijks leven door lichamelijke ziekte
 • Moeite met hanteren van ingrijpende gebeurtenissen, zoals medische ingrepen of ongevallen
 • Ernstig overgewicht

Hulp bij specifieke ziektes of problemen

Bij specifieke ziektes of problemen, zoals hartfalen, diabetes, kanker of geheugenproblemen is de hulp gericht op:

 • Het informeren over de psychische gevolgen van het ziektebeeld
 • Psychische ondersteuning van patiënt
 • Het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen daarvan

Aanmelden

Aanmelding gebeurt door de medisch specialist bij wie u onder behandeling bent. Uw huisarts kan niet naar de  psycholoog in het ziekenhuis verwijzen. De reden voor verwijzing zal de behandelend medisch specialist met u bespreken. U kunt uw behandelend medisch specialist ook zelf om een verwijzing vragen.

Behandeling op de afdeling medische psychologie is poliklinisch of klinisch. Voor een poliklinische verwijzing zal uw behandelend medisch specialist een verwijsbrief naar ons sturen. Nadat wij deze verwijsbrief hebben ontvangen wordt uw aanmelding geregistreerd. U ontvangt dan een bevestigingsbrief. Afspraken worden toegekend op volgorde van binnenkomst en urgentie. Wij nemen contact met u op wanneer we u een afspraak kunnen bieden. Ook voor een klinische verwijzing zal uw behandelend medisch specialist ons een verwijsbrief sturen. Wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis zal de psycholoog, veelal binnen 24 uur na ontvangst van de consultaanvraag door de medisch specialist, u bezoeken. De verpleging vertelt u wanneer en hoe laat de afspraak is. Hoe het daarna verder zal gaan wordt met u overlegd.