Verpleegkundigen lopen in de gang

Behandelingen - medische psychologie

Er bestaan verschillende behandelingen voor psychologische problemen. De afdeling medische psychologie biedt hier verschillende vormen in aan. Behandelingen zijn mogelijk tijdens polikliniekbezoeken, dagbehandeling of ziekenhuisopname. De behandeling kan bestaan uit verschillende vormen van therapie:

Klinische behandeling

Bij klinische behandeling wordt samengewerkt met andere disciplines binnen het ziekenhuis. De psycholoog kan als hoofdbehandelaar dan wel als medebehandelaar zijn of haar bijdrage leveren. In een wekelijkse afstemming met het team wordt in overleg met u de gezamenlijke richting bepaald tot realisatie van uw veranderingsproces of dat van uw kind.

Behandeling van kinderen

Bij behandeling van uw kind werkt de psycholoog meestal met een combinatie van praten en spel om uw kind en zijn of haar problemen te begrijpen en de gewenste veranderingen te laten ontstaan. Ook kan er gekozen worden voor behandeling waarbij u als ouder/verzorger een centrale rol inneemt. U krijgt dan begeleiding in de omgang met het probleem van uw kind waarmee u uw kind helpt om tot verandering te komen.