Verpleegkundigen lopen in de gang

Er zijn veel verschillende types duizeligheid. Duizeligheid kan dus verschillende oorzaken hebben. Als uw huisarts ingewikkelde duizeligheidssyndromen bij u constateert, zal hij u doorverwijzen naar een neuroloog of KNO-arts in ZGT locatie Almelo of locatie Hengelo. Na een intakegesprek met de neuroloog of KNO-arts, wordt u indien nodig doorverwezen naar de polikliniek neurologie met als aandachtsgebied duizeligheid. 

Onderzoek 

Binnen de polikliniek neurologie, met als aandachtsgebied duizeligheid, werken neurologen en KNO-artsen nauw met elkaar samen. Als u een afspraak heeft, moet u eerst een uitgebreide vragenlijst invullen. Op basis van uw klachten en de informatie uit de vragenlijst, stellen de medisch specialisten een onderzoeksprogramma op. Als het mogelijk is, vinden alle noodzakelijke onderzoeken op één dag plaats. U hoeft dan maar één keer naar het ziekenhuis te komen.

De resultaten van het onderzoek

Als het onderzoek is afgerond, bespreken de betrokken medisch specialisten de resultaten. Afhankelijk daarvan krijgt u een vervolgafspraak bij een van de specialisten.