Verpleegkundigen lopen in de gang

De polikliniek neurologie met aandachtsgebied geheugenproblematiek werkt samen met de polikliniek geriatrie van ZGT. Op deze polikliniek richten we ons op mensen bij wie er klachten van het geheugen zijn. Vaak geven deze klachten problemen in het dagelijks leven. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar deze polikliniek. 

Wat gebeurt er op de polikliniek?

Er werkt een team met verschillende specialisten:

  • een geriater;
  • een neuroloog;
  • een klinisch (neuro)- psycholoog;
  • een geriatrisch verpleegkundige;
  • en een verpleegkundig specialist neurologie.

 

Het team probeert alleen dat te onderzoeken, waarmee de patiënt problemen ondervindt. Dit betekent dat de polikliniek in stukjes is opgedeeld:

Stap 1: Bloedonderzoek

Voorafgaande de eerste afspraak op de geheugenpolikliniek wordt verzocht bloedonderzoek te doen.

Stap 2: Inleidende diagnostiek

Op dinsdagochtend in Almelo en op woensdagochtend in Hengelo is voor inleidende diagnostiek de 'geheugenpolikliniek' gepland. Er vindt dan een gesprek met een geriatrisch verpleegkundige of verpleegkundig specialist, een geriater en een neuroloog plaats. Lichamelijk onderzoek is ook onderdeel van deze ochtend. Deze gesprekken en onderzoek duren in totaal maximaal 2,5 uur.

Stap 3: vervolg

Na die ochtend wordt u die middag of de volgende dag gebeld over het vervolgbeleid. Dit kan zijn dat u of de week erop langskomt voor een uitslag gesprek bij de geriater of de neuroloog, of dat er vervolgonderzoek wordt gepland (zie stap 4).

Wanneer u komt voor een uitslaggesprek betekent dit dat vervolgonderzoeken niet meer nodig zijn.

Stap 4: vervolgonderzoek

Indien er sprake is van vervolgonderzoek, dan wordt er een dagdeel gereserveerd waarin een MRI scan van de hersenen en/of een neuropsychologisch onderzoek zal plaatsvinden. Bij een neuropsychologisch onderzoek wordt onder andere gekeken naar uw concentratievermogen, geheugen, werktempo, taalvaardigheden, ruimtelijk inzicht en hoe goed u dingen kunt plannen of organiseren. Ook kan er nog een ECG (hartfilmpje) worden gemaakt.

Wat gebeurt er daarna?

Nadat de onderzoeken zijn geweest volgt een uitslaggesprek. Tijdens dit gesprek volgen de uitslagen van alle onderzoeken die gedaan zijn en eventuele behandelings- en/of begeleidingsadviezen.