Verpleegkundigen lopen in de gang

Onrustige benen tijdens uw slaap

Plotselinge beenbewegingen tijdens de slaap kunnen wijzen op het Restless Legs Syndroom (RLS). Soms komen de plotselinge beenbewegingen ook overdag voor. Als de bewegingen tijdens apneus voorkomen zijn het vaak schrikreacties. Dit zijn vaak periodieke beenbewegingen tijdens de slaap (Periodic Limb Movement Syndroom).

Restless legs syndroom (RLS)

Het syndroom van de rusteloze benen is een bewegingsdrang in de benen. Die drang om te bewegen wordt veroorzaakt door een onplezierig gevoel in de benen. Het is geen pijnlijk gevoel, maar wel een hinderlijk gevoel. Soms komt dit gevoel ook voor in de armen of andere lichaamsdelen. Door te bewegen verdwijnt het hinderlijke gevoel. Maar helaas is dat tijdelijk. Zodra u stopt met bewegen, komt het gevoel terug. De verschijnselen ontstaan na een periode van rust of inactiviteit. Vaak zijn de klachten ’s avonds en voor het inslapen het ergst. Mensen met het RLS kunnen daarom vaak moeilijk in slaap komen. Zij zijn vaak moe en niet goed uitgerust. Het RLS komt ongeveer bij tien tot vijftien procent van de Nederlandse bevolking voor. Vaak beginnen de verschijnselen pas na het twintigste levensjaar. Het syndroom komt vaker voor bij vrouwen.

Periodic Limb Movement Syndroom (PLMS)

Patiënten met het RLS hebben vaak ook een Periodic Limb Movement Syndroom (PLMS). Bij het PLMS maken de benen tijdens het slapen kortdurende bewegingen. De bewegingen komen vaak voor in series van tenminste vier keer. Soms gebeurt dat ook overdag. Het kan wel honderd keer per uur gebeuren. Dat verstoort de slaap. We spreken van het PLMS als de bewegingen meer dan vijf keer per uur voorkomen. Vijftien procent van de Nederlandse bevolking heeft PLMS. Mannen en vrouwen hebben er even vaak last van. Op latere leeftijd komt het syndroom vaker voor.

Oorzaken van RLS/PLMS

Het is niet duidelijk hoe het RLS of het PLMS ontstaat. Wel is duidelijk dat ze erfelijk zijn. Ook zien we beide syndromen vaak samen met andere aandoeningen. Het RLS komt vaak voor samen met ijzergebrek en nierziekten. Het PLMS zien we vaak in combinatie met de ziekte van Parkinson, dementie en ADHD van het gecombineerde type.

Behandeling

De behandeling bij RLS of PLMS (PLMD) is vaak medicamenteus. Klik hier voor meer informatie naar de website van de patiëntenvereniging.