Verpleegkundigen lopen in de gang

Gilles de la Tourette

Wat is Gilles de la Tourette

Het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS ) is een neuro-psychiatrische aandoening, gekenmerkt door tics. Een tic is een plotselinge, snelle, terugkerende, niet-ritmische beweging of geluid. Naast motorische en vocale tics of een combinatie hiervan bestaan er ook samengestelde tics.

Dikwijls hebben mensen met GTS ook andere aandoeningen, zoals ADHD (aandachtsproblemen/hyperactiviteit), OCD (dwang- en dranghandelingen en -gedachten) en ASS (autisme spectrum stoornis). Ook spanningsverschijnselen, slaap- en emotionele stoornissen (angst, depressiviteit, woede) komen opvallend vaak voor. Niet iedereen met een tic heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. De diagnose van dit syndroom wordt door een neuroloog of psychiater gesteld als:

  • Meerdere motorische tics en tenminste één vocale tic voorkomen, niet noodzakelijkerwijs gelijktijdig;
  • De tics langer dan een jaar aanhouden;
  • De tics zijn ontstaan voor het achttiende levensjaar (meestal openbaart GTS zich bij kinderen tussen vier en elf jaar oud), en
  • De tics niet het gevolg zijn van middelengebruik of een medische aandoening.

Gilles de la Tourette polikliniek ZGT

Binnen ZGT is ervoor gekozen om per 1 december 2017 een Gilles de la Tourette polikliniek voor volwassenen te starten. Mensen met de (vermoedelijke) diagnose Gilles de la Tourette hebben vaak een dusdanige diversiteit aan klachten dat we graag als specialisten meer willen samenwerken om zo voor de patiënten de best mogelijke behandeling samen te kunnen stellen. 
Op de polikliniek wordt een patiënt beoordeeld door een neuroloog en psychiater en daarna volgt er overleg met de psycholoog. Er wordt een conclusie getrokken en de meest passende behandeling wordt aan de patiënt voorgelegd.

Sinds november 2018 hebben we ook een kindertourette polikliniek. Hierbij wordt het kind beoordeeld door een neuroloog, kinderpsychiater en orthopedagoog. De kinderpsychiater en orthopedagoog zijn werkzaam bij Karakter.

Team Gilles de la Tourette polikliniek

Het team van behandelaren van de tourette polikliniek zijn:

  • Mevrouw A. Wertenbroek, neuroloog
  • De heer R. Ploeger, psychiater
  • Mevrouw I. van Tilborg, psycholoog

Afspraak

Na ontvangst van de verwijsbrief wordt een afspraak gemaakt op de tourette polikliniek.