Verpleegkundigen lopen in de gang

Kinderslaapcentrum

Een goede nachtrust is belangrijk voor prestaties overdag. Dat geldt voor iedereen, maar vooral voor (jonge) kinderen. Slaap is nodig om te herstellen van geleverde inspanningen en om reserves op te bouwen voor de volgende dag.

Jonge kinderen in de groei hebben extra slaap nodig. Zij hebben veel energie nodig voor het groeiproces. Een kind in de groei slaapt genoeg als het herstel- en groeiproces zonder problemen verloopt.

Heeft uw kind slaapproblemen? Met een geldige verwijzing via uw arts of de arts van het consultatiebureau kunt u met uw kind terecht bij het kinderslaapcentrum. Bij het kinderslaapcentrum zoeken we naar de oorzaak van slaapproblemen bij kinderen en werken we aan de oplossing ervan.

 • >

  Onze werkwijze

  Samen met u en uw kind gaan we aan de slag om het slaapprobleem te behandelen.

  Informatie verzamelen is voor ons hierin een belangrijke eerste stap.

  Het eerste gesprek vindt plaats bij een kinderarts of neuroloog op onze ZGT locatie in Hengelo. Tijdens dit gesprek bespreken we de resultaten en analyse van de slaapkalender en de vragenlijst met u. Meestal wordt er lichamelijk onderzoek verricht. Ook brengen we de groei van uw zoon of dochter in kaart. Zo nodig vullen wij dit aan met onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn: bloed-of urineonderzoek of slaaponderzoeken.

  Daarna kijken we welke behandelingen er eventueel nodig zijn.

 • >

  Slaapstoornis herkennen?

  Elk kind heeft wel eens last van slaapproblemen. Maar een slaapprobleem is nog geen slaapstoornis. Hoe verloopt dat ontwikkeling van slaap (lees hier hoe de ontwikkeling van de slaap verloopt)? En wanneer is er sprake van een slaapstoornis?

  • Uw kind slaapt langer dan vier weken slecht
  • Uw kind heeft overdag last van het slechte slapen.

  Slaapstoornissen bij kinderen uiten zich in verschijnselen die lijken op ADHD, zoals druk gedrag en problemen met de concentratie. Maar ook zaken als geheugenverlies en problemen met het inschattingsvermogen komen voor. Verder blijven kinderen met een slaapstoornis vaak achter in de groei. Ze kunnen leer- en gedragsproblemen hebben en een grotere kans op lichamelijke klachten als hoofdpijn en buikpijn.

  Een slaapprobleem bij een kind is niet een probleem van het kind alleen, maar voor het hele gezin. Klik hier voor voorbeelden van slaapproblemen bij kinderen.

  Slaapstoornissen bij kinderen worden niet altijd herkend. Uit onderzoek blijkt dat 30 procent van de kinderen slaapproblemen heeft.

  • Bij kinderen tot vier jaar zijn het problemen met inslapen en doorslapen. 
  • Bij kinderen tussen de vier en tien jaar gaat het voornamelijk om inslaapproblemen. 
  • Kinderen tussen de elf en achttien jaar hebben vooral veel problemen met inslapen en wakker worden.
 • >

  Hoeveel slaap heeft een kind nodig?

  Het aantal uren slaap dat een kind nodig heeft, verschilt per kind. Hoe jonger een kind, hoe meer variatie in slaapduur. De slaapbehoefte hangt af van leefomstandigheden, leefwijze en de gezondheidstoestand van een kind. Samen met de leeftijd bepalen deze factoren de slaapduur, het tijdstip waarop een kind slaapt en hoe diep een kind slaapt.

  Internationaal wordt de volgende gemiddelde slaapduur aanbevolen per nacht per leeftijdscategorie:

  • Pasgeborenen hebben ongeveer 16 uur slaap per nacht nodig.
  • Een- tot vierjarigen hebben gemiddeld 13 uur slaap per nacht nodig.
  • Vier- tot tienjarigen hebben meer dan 10 uur slaap per nacht nodig.
  • Elf- tot achttienjarigen hebben meer dan 8 uur slaap per nacht nodig.
  • Volwassenen hebben gemiddeld 7¼ uur slaap per nacht nodig.

Zapp weekjournaal bezoekt ZGT kinderslaapcentrum

In het Zapp weekjournaal van afgelopen zondag 22 januari 2017, vertelt Jasmijn (13 jaar) over haar slaapproblemen. Ontdek welke rol die Jasmijns' telefoon hierbij speelde en hoe de aanpak van ZGT slaapspecialisten Nicole Wolters (kinderarts-somnoloog) en Miriam Gruppelaar (verpleegkundig specialist) Jasmijn hielp om weer lekker te slapen.

Patiëntenfolders kinderslaapcentrum

Ziekenhuislocatie Hengelo Kinderslaapcentrum

 • Spreekuren

  De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 12.30 en tussen 13.00 tot 16.30 uur.

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo