Verpleegkundigen lopen in de gang

Wanneer u de afdeling of polikliniek neurologie bezoekt, kunt u in contact komen met de onderstaande medewerkers.

Neurologen

Neurologen zijn de medisch specialisten op de afdeling neurologie. Klik op een foto voor meer informatie over de betreffende neuroloog.

Verpleegkundig specialisten

Binnen de polikliniek en klinische afdeling neurologie werken verpleegkundig specialisten. Een verpleegkundig specialist (VS) is een verpleegkundige die na de basisopleiding nog een twee-jarige masteropleiding heeft gevolgd en ruime ervaring heeft met de neurologische patiënten. Op basis van anamnese, lichamelijk onderzoek kan de verpleegkundig specialist aanvullend onderzoek aanvragen. In nauwe samenwerking met de neuroloog wordt er een behandelplan gemaakt voor de individuele patiënt. Binnen de polikliniek neurologie ontmoet u de VS onder andere binnen de TIA polikliniek, slaapcentrum, geheugenpolikliniek, bij MS, parkinson en voor de controle na een beroerte.  De VS kunt u op de klinische afdeling neurologie ontmoeten tijdens de visite-rondes,  familiegesprekken en bijvoorbeeld een lumbaalpunctie. De Verpleegkundig Specialist is samen met de neuroloog verantwoordelijk voor het medisch beleid op de afdeling neurologie. In overleg met patiënt en/of familie zal de VS, in nauw overleg met de medisch specialist, bepalen welke onderzoeken moeten plaatsvinden en welke behandeling het meest wenselijk is.

KNF-laborant op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF)

Een KNF-laborant doet elektrofysiologische onderzoeken op de KNF-afdeling. Bij elektrofysiologisch onderzoek meten we de elektrische signalen in de hersenen. Die signalen komen bijvoorbeeld van het zenuwstelsel, de spieren en de zintuigen. De KNF-laborant legt de bevindingen van het onderzoek vast in een verslag. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw neuroloog.

Secretaresse

Secretaresses op de afdeling neurologie hebben een ondersteunende en administratieve rol. Zij ontvangen u aan de balie, maken afspraken en wijzen u de weg op de afdeling, de polikliniek en in het ziekenhuis.