Verpleegkundigen lopen in de gang

Verpleegafdeling - neurologie

Op de afdeling neurologie liggen patiënten met een neurologische aandoening. Voorbeelden van neurologische ziekten zijn:

 • CVA (beroerte)
 • Epilepsie
 • Hersenvliesontsteking
 • Multiple Sclerose
 • Ziekte van Parkinson
 • Hernia
 • Hersentumoren

De verpleegafdeling neurologie bestaat uit twee units, de neuro care unit (NCU) en de verpleegunit neurologie.

Neuro Care Unit (NCU)

Mensen met een CVA (beroerte) of een ander acuut neurologisch ziektebeeld worden in de eerste instantie op de NCU opgenomen. Direct na opname wordt er gestart met een passende behandeling. Patiënten worden gedurende de eerste 24 tot 48 uur bewaakt aan de monitor. Via de monitor worden er vitale functies gemeten, zoals bloeddruk, hartritme, zuurstofgehalte en ademhaling. Naast de monitor wordt de patiënt door de verpleegkundige geobserveerd op het gebied van o.a. het bewustzijn en klachtenpatroon. De neuroloog loopt dagelijks visite op de NCU en bepaalt het verdere beleid. Op het moment dat de intensieve bewaking wordt gestopt, wordt de patiënt verhuisd naar de verpleegafdeling neurologie.

Verpleegunit neurologie

Op de verpleegafdeling liggen patiënten die geen intensieve bewaking (meer) nodig hebben. De ziektebeelden kunnen zeer uiteenlopend zijn. Afhankelijk van het ziektebeeld wordt er een multidisciplinair behandelplan opgesteld. Onderdeel van dit behandelplan kan zijn: aanvullend onderzoek, therapie en uiteindelijk ontslag uit het ziekenhuis.

Nazorg na ontslag

Tijdens de opname bekijkt het team welke nazorg een patiënt nodig heeft bij ontslag uit het ziekenhuis. Sommige patiënten kunnen naar huis. Als het nodig is kunnen zij hulp krijgen van de thuiszorg. Andere patiënten gaan naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum. ZGT heeft daarvoor afspraken met verschillende verpleeghuizen en het revalidatiecentrum in de omgeving.

Ziekenhuislocatie Almelo Neurologie - kliniek

 • Opmerkingen

  088 708 35 30

 • Bezoektijden

  Elke dag van 18.00 tot 20.00 uur.
  In weekenden en op feestdagen is er een extra bezoekmoment tussen 13.45 - 14.30 

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo