Verpleegkundigen lopen in de gang

Veelgestelde vragen - nucleaire geneeskunde

1. Wat is een scan op de nucleaire geneeskunde?

Bij een scan op de nucleaire geneeskunde, wordt een radioactieve stof via de mond/oraal of via injectie toegediend. De straling die het lichaam uitzendt, wordt door een gammacamera tot een beeld verwerkt. Een scan wordt ook wel scintigrafie, foto of opname genoemd.

2. Hoe wordt een scan gemaakt?

Bij een scan op de nucleaire geneeskunde, wordt een radioactieve stof via de mond/oraal of via injectie toegediend. De straling die het lichaam uitzendt, wordt door een gammacamera tot een beeld verwerkt. Om een goede scan te krijgen wordt de gammacamera een tijdlang boven of onder het te onderzoeken lichaamsdeel gezet. Dit kan variëren van enkele seconden tot een aantal minuten per opname/scan. De camera kan precies registreren waar de radioactiviteit zich bevindt in het lichaam. Het kan worden vergeleken met de belichtingstijd/sluitertijd van een fotocamera. 

3. Kan de straling kwaad?

Nee, de dosering die nodig is voor de onderzoeken op de nucleaire geneeskunde is zodanig afgemeten, dat dit niet schadelijk is voor u. Op de pagina ‘Radioactiviteit en straling’ kunt u meer lezen over de effecten van straling.

4. Als ik zwanger ben?

Indien u weet of vermoedt dat u zwanger bent, wordt u verzocht direct contact op te nemen met de afdeling nucleaire geneeskunde. In overleg zal dan worden besloten of het onderzoek doorgang kan krijgen of dat het uitgesteld kan worden tot na de bevalling. Telefoonnummers van de afdeling kunt u onderaan de pagina vinden.

5.Als ik borstvoeding geef?

Indien u borstvoeding geeft, kan het onderzoek gewoon doorgaan. Het is wel noodzakelijk dat u vooraf contact met ons opneemt. Voor sommige onderzoeken is het noodzakelijk dat de borstvoeding een aantal uur/dagen gestaakt moet worden. Wij kunnen u precies vertellen hoelang u dan de borstvoeding moet staken. Telefoonnummers van de afdeling kunt u onderaan de pagina vinden.

6.Kunnen kinderen op deze manier worden onderzocht?

Ja, kinderen kunnen gewoon een onderzoek ondergaan op onze afdeling. De dosering die nodig is voor het onderzoek wordt aangepast op basis van leeftijd en gewicht. Ouders kunnen hun kinderen tijdens de onderzoeken begeleiden indien dit wenselijk is. Kinderen mogen hun geliefde knuffel of muziek meenemen.

7.Hoe lang moet ik wachten?

Afhankelijk van het onderzoek, kan het zijn dat er direct na de injectie al foto’s gemaakt kunnen worden. Soms moet u enkele uren of soms een dag wachten. U kunt dan gewoon naar huis of uw dagelijkse bezigheden hervatten.

8.Mag ik iemand meenemen?

U mag natuurlijk altijd iemand meenemen voor begeleiding en/of gezelligheid. Het is niet altijd mogelijk om begeleiding mee te nemen tijdens het onderzoek. Houd er wel rekening mee dat onze wachtruimte niet al te ruim is. Indien u met meer dan 3 personen komt, kan het zijn dat zij verzocht worden, elders even op u te wachten als u door ons wordt geholpen. 

9.Is er een speciale voorbereiding nodig voor de scan?

Soms is het nodig dat u zich moet voorbereiden op een onderzoek, bijvoorbeeld dat u medicijnen moet staken of juist moet slikken, of dat u bepaalde voedingsmiddelen niet mag gebruiken. Deze informatie hebben we opgenomen in de patiëntenfolders van onze afdeling (klik hier voor de webpagina met de onderzoeken en folders). Ook zal uw behandeld arts met u bespreken welke medicijnen u mag gebruiken, welke u moet laten staan en de periode hiervan. Indien u twijfelt of vragen heeft, mag u natuurlijk altijd met ons contact opnemen. Telefoonnummers van de afdeling kunt u onderaan de pagina vinden.

10.Als ik tabletten of andere geneesmiddelen gebruik, moet ik daar dan mee stoppen?

Soms is het nodig dat u zich moet voorbereiden op een onderzoek, bijvoorbeeld dat u medicijnen moet staken of juist moet slikken. Deze informatie hebben we opgenomen in de patiëntenfolders van onze afdeling. Klik hier voor de webpagina met de  onderzoeken en foldersUw behandeld arts zal met u bespreken welke medicijnen u mag gebruiken en welke u moet laten staan en de periode hiervan. Indien u twijfelt of vragen heeft, mag u natuurlijk altijd met ons contact opnemen. Telefoonnummers van de afdeling kunt u onderaan de pagina vinden.

11. het onderzoek pijn?

Nee, het onderzoek zelf doet geen pijn. U krijgt van ons een injectie in arm op de plek waar normaal gesproken bloed van u wordt afgenomen. Het scannen gebeurt op een onderzoekstafel. Hier ligt een dunne matras op. We proberen het u zo comfortabel mogelijk te maken. Indien u echt pijnklachten heeft waar u voor onderzocht moet worden, mag er in overleg vaak wel pijn medicatie genomen worden. 

12.Hoe lang duurt het scannen?

Het scannen kan variëren van vijf minuten tot twee uur. Dit is afhankelijk van het onderzoek. Op de afspraakbevestiging die u van ons ontvangt, staat de duur van het onderzoek vermeldt. 

13.Moet ik na afloop van het onderzoek iets speciaals doen?

Nee, na de onderzoeken is dat niet nodig. Bij een paar behandelingen kan het zijn dat u zogenaamde ‘leefregels’ mee krijgt. Indien deze op u van toepassing zijn, wordt u daarvan op de hoogte gebracht en staat het vermeld in de betreffende patiëntenfolder. 

14.Mag ik na de scan naar mijn werk?

Indien u voor een onderzoek komt, kunt u tussen en na het onderzoek uw dagelijkse bezigheden gewoon hervatten, dus ook uw werk. Wanneer u voor een behandeling komt, kan het zijn dat u ook uw werk tijdelijk niet kunt uitvoeren. Dit kan variëren van een dag tot enkele weken. Indien dit voor u van toepassing is, wordt dit met u besproken. 

15.Als ik voor kinderen zorg?

Indien u voor een onderzoek komt, kunt u tussen en na het onderzoek uw dagelijkse bezigheden gewoon hervatten, dus ook de zorg voor uw kinderen. Wanneer u voor een behandeling komt, kan het zijn dat u deze zorg tijdelijk aan uw partner of iemand anders moet overlaten. Indien dit voor u van toepassing is, wordt dit met u besproken. 

16.Wat gebeurt er met de uitslag van de scan?

De uitslag van het onderzoek helpt uw behandelend specialist bij het bepalen van de juiste diagnose en behandeling. De uitslag van het onderzoek krijgt u dus van uw behandelend specialist en niet van de nucleair geneeskundige. Uw behandelend specialist heeft gewoonlijk binnen twee werkdagen de uitslag. Het is natuurlijk afhankelijk van de agenda van de specialist wanneer u daar terecht kunt voor het ontvangen van de uitslag. 

17.Hoe worden radioactieve stoffen gemaakt?

Er zijn drie kernreactoren in de wereld die zich hebben toegelegd op de productie van isotopen voor medisch gebruik; één ervan is de kernreactor van Petten (Noord-Holland). Een andere methode om isotopen te produceren maakt gebruik van deeltjesversnellers. Sommige isotopen kunnen met reactoren vervaardigd worden, andere met deeltjesversnellers, nog andere met beide. Een deeltjesversneller laat atomen met grote snelheid op elkaar botsen waardoor er een stukje van de kern afgaat en een instabiele isotoop ontstaat.

18.Zijn er bijwerkingen?

Nee, de radioactieve stoffen die wij gebruiken hebben geen bijwerkingen in de doseringen die wij geven.  

19.Wat is het verschil met een foto/scan op de Radiologie?

Het verschil met een onderzoek op de afdeling radiologie is, dat de straling daar van buiten af door het lichaam gaat. Hier wordt meer naar de anatomie van het lichaam gekeken. Bij een scan op de nucleaire geneeskunde wordt meer naar de functie van het te onderzoeken lichaamsdeel gekeken.

20.Hoe kan ik een onderzoek afzeggen of annuleren?

Uw behandeld arts heeft in overleg met u ervoor gekozen dit onderzoek uit te voeren. Dit is natuurlijk niet voor niets. Nu zijn er altijd onvoorziene omstandigheden waarbij het onderzoek niet door kan gaan. Indien u het onderzoek wilt verplaatsen, neemt u dan s.v.p. zo spoedig mogelijk contact met ons op. Onze contactgegevens kunt u onderaan de pagina vinden. De onderzoeken zijn kostbaar. Indien u het onderzoek wilt annuleren, wilt u dit dan melden bij uw behandeld specialist. De stoffen die gebruikt worden voor het onderzoek, worden speciaal voor u bereid en kunnen niet gebruikt worden voor andere patiënten. Indien u weet dat het onderzoek niet door kan gaan, verzoeken wij u dit direct aan ons te melden. Wij kunnen dan een andere patiënt op de open gevallen plek plaatsen of de bestelling van kostbare stoffen op tijd annuleren.