Behandelmogelijkheden

ZGT Obesitascentrum biedt een aantal behandelmogelijkheden:

  • Afvallen met een operatie
  • Afvallen met medicatie
  • Onderzoek naar oorzaak van overgewicht
   De oorzaak van overgewicht is meestal een samenspel van verschillende factoren. In sommige gevallen bestaat er een verdenking op een (zeldzame) onderliggende oorzaak van het overgewicht zoals een hormoonafwijking of een genetische (erfelijke) oorzaak. Voor onderzoek hiernaar kunt ook bij het obesitascentrum terecht.
 • Hulpvraag meer dan 5 jaar na bariatrische ingreep
  ZGT Obesitascentrum verzorgt tot 5 jaar na de operatie de nazorg. Tijdens de nazorg richten we ons op eventuele tekorten van vitamines en mineralen, complicaties en gewichtsbeloop. Is de operatie nog geen 5 jaar geleden, maar volgt u geen nazorgafspraken meer? Dan kunt u zelf contact opnemen met het obesitascentrum voor het maken van een afspraak.
 • Gewichtstoename na een bariatrische operatie van meer dan 5 jaar geleden
  Dan adviseren wij u contact op te nemen met een diëtist in uw eigen omgeving of u via de huisarts te laten verwijzen voor een Gecombineerd Leefstijl Interventie (GLI) traject. Heeft u een langere periode de gekregen adviezen opgevolgd en is er geen gewichtsafname? Dan kunt u verwezen worden voor extra onderzoek en het bespreken van vervolgopties. Een heroperatie voor het verliezen van gewicht is maar in enkele gevallen mogelijk en is vaak minder effectief dan een eerdere operatie. Natuurlijk gaat hier een uitgebreid begeleidingstraject aan vooraf.

Bij klachten of problemen die de huisarts niet voor u kan oplossen, kunt u buiten de periode van 5 jaar opnieuw verwezen worden naar ZGT Obesitascentrum.

Verwijzing

Om een afspraak te maken bij het Obesitascentrum heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Meestal verloopt deze verwijzing digitaal en wordt het voor u geregeld.

Houdt u er rekening mee dat het ZGT Obesitascentrum aan landelijk vastgetselde regels en voorwaarden moet voldoen. houden aan landelijk vastgestelde criteria. Als u op basis van de verwijzing niet voldoet aan deze regels en voorwaarden, dan aan deze criteria voldoen, dan ontvangen u en uw verwijzer hierover bericht.

Een aantal ziekten hangen heel duidelijk samen met obesitas. Naast het BMI, worden deze ziektes meegenomen bij het bepalen van de zorgbehoefte.