Chirurgie die als doel heeft het gewicht te verminderen, heet bariatrische chirurgie. De ingrepen worden uitgevoerd via een kijkoperatie onder algehele narcose. Er zijn verschillende soorten operaties.

ZGT Obesitascentrum biedt drie soorten operaties:

Wanneer komt u in aanmerking voor een operatie?

Onderstaand is een overzicht van voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een operatie.

 • Een BMI hoger dan 40 kg/m²;

of

 • met medicijnen behandelde bloeddruk;
 • suikerziekte of een voorstadium van suikerziekte;
 • slaapapneu;
 • aangetoond zuurbranden (refluxziekte);
 • aangetoonde gewrichtsslijtage van de knieën, heupen of lage rug;
 • leeftijd ≥ 18 jaar;
 • voldoende kennis over gezonde voeding en beweging en u heeft redelijke pogingen ondernomen om gewichtsverlies te bereiken;
 • het vermogen om de risico’s en de inzet van de operatie te begrijpen;
 • de wil om de leefstijl te veranderen;
 • er is een jaar geen sprake van verslavingsproblematiek, er is op dit moment geen eetstoornis of andere ernstige psychiatrische stoornis;
 • voldoende beheersing van de Nederlandse taal: goede communicatie is noodzakelijk om de behandeling en begeleiding uit te voeren;
 • geen verwachte zwangerschap in het komende jaar.

  Meer informatie zwangerschap en bariatrie

Er zijn een aantal aan obesitas gerelateerde ziekten waarbij het positieve effect van fors gewichtsverlies groot is of aangetoond is, zoals PCOS, longproblematiek of cardiale problematiek. Een voorwaarde hierbij is een schriftelijk advies vanuit de behandelend specialist dat gewichtsafname waarschijnlijk tot belangrijke verbetering van de ziekte zal leiden.

Het maken van een keuze

De keuze voor een ingreep maakt u samen met de chirurg tijdens het consult. Daarbij is het niet zo dat de ene ingreep per definitie ‘beter’ is dan de andere. Ze hebben elk hun eigen voordelen en risico’s. Vaak is dus uw eigen voorkeur doorslaggevend. Soms zijn er medische redenen om een bepaalde procedure te adviseren. Daarnaast spreken we ook samen af wat uw alternatieve keuzes zouden zijn. Het kan namelijk zo zijn dat het uitvoeren van de ingreep van uw eerste keus niet mogelijk blijkt tijdens de operatie. Een voorbeeld daarvan is dat de dunne darm vanwege het overgewicht niet of niet voldoende bij de maag te brengen is.

Na een operatie

De operatie helpt u afvallen in de eerste 1,5-2 jaar. In de meeste gevallen blijft er een lichte mate van overgewicht bestaan, maar er is sprake van een gezonder gewicht en en vermindering van aan overgewicht gerelateerde ziekten. Na de operatie is het noodzakelijk dat u de leefstijladviezen volgt om een langdurig gezonder gewicht te houden.

Op de lange termijn is het belangrijk om bewuste keuzes te blijven maken en te zorgen voor een volwaardige voeding met meerdere kleine maaltijdmomenten per dag.

Ook is het belangrijk te blijven bewegen om het gewicht stabiel te kunnen houden en gezondheidsproblemen te voorkomen.

Traject operatie: in 7 stappen naar een gezonder gewicht

 • 1.

  Verwijzing huisarts of medisch specialist

  Nadat de verwijzing binnen is, beoordelen we of u een uitnodiging ontvangt. Het kan zijn dat u per post ook nog een vragenlijst krijgt om aanvullende informatie van u te vragen.

 • 2.

  Drie screeningsafspraken met voorafgaand bloedprikken

  U krijgt een afspraak met een medisch of verpleegkundig specialist en een diëtist. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten. Een algemene vragenlijst (tenzij u deze bij stap 1 al heeft ontvangen) en een psychologische vragenlijst die u terug kunt sturen in de antwoordenvelop. Doe dit zo spoedig mogelijk, dan kunnen we zo snel mogelijk verder in het traject.

  Nadat u de gesprekken met de medisch of verpleegkundig specialist en diëtist heeft gehad, wordt een afspraak met de psycholoog gepland.

  Uit de screening blijkt welke aanpak voor u het meest geschikt is. Iedere discipline beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden voor een operatie. De screeningsgesprekken duren los van elkaar 30 tot maximaal 60 minuten.

  Houdt u er rekening mee dat er extra gesprekken gepland kunnen worden. Het kan ook zijn dat u eerst extra begeleiding krijgt als voorbereiding op een operatie.

  Meer informatie over het bloedprikken

 • 3.

  Multidisciplinair overleg (MDO)

  In het multidisciplinair overleg bespreken we uw situatie. U krijgt hiervan per mail of telefonisch een terugkoppeling. Ook de verwijzend arts krijgt een terugkoppeling van het MDO.

 • 4.

  Voorbereiding op operatie

  In de voorbereidingsfase op de operatie worden verschillende afspraken voor u gepland.

  Een groepsafspraak met de obesitasverpleegkundige

  Tijdens deze afspraak krijgt u voorlichting over de mogelijkheden in het operatie traject.

  Van tevoren krijgt u de inloggegevens voor de app Vivica die wij gebruiken. Tijdens het traject krijgt u in deze app alle informatie die u nodig heeft. Voor de afspraak moet u de eerste module ‘Hoe u zelf invulling geeft aan uw zorgtraject’ hebben doorlopen. Op vaste momenten in het traject krijgt u verschillende modules aangeboden. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorlopen van de modules. Op bepaalde momenten in het traject is het doorlopen van de modules verplicht, om verder te kunnen met het traject.

  Tijdens deze afspraak krijgt u ook materialen van ons, die u nodig heeft voor de ontlastingstest die u moet inleveren.

  Afspraak chirurg.

  Nadat u module 2 ‘Operatietechnieken en mogelijke gevolgen’ heeft gevolgd (verplicht), beslist u samen met de chirurg de eerste keuze van de operatietechniek en wordt eventueel nog een andere keuze besproken.

  Het kan zijn dat de chirurg extra onderzoeken van de maag of galblaas aanvraagt. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bepaalt de chirurg of u deze tijdens en na de operatie kunt doorgebruiken. De chirurg zorgt er ook voor dat u op de wachtlijst voor de operatie wordt geplaatst.

  Afspraken anesthesie: pre-operatieve screening (POS)

  De informatie over uw gezondheid, medicatie, allergieën en eerdere operaties die wordt verzameld tijdens de preoperatieve screening, is belangrijk om een verdoving veilig te laten verlopen. Het kan nodig zijn om verder onderzoek van uw hart, longen, luchtwegen of bloedwaarden te laten doen. U krijgt hiervoor afspraken met de apothekersassistente, de POS-verpleegkundige en de POS-arts.

 • 5.

  De operatie

  De operaties zijn in ZGT locatie Almelo. Meestal kunt u de dag na de operatie naar huis. Voordat u naar huis gaat, geeft een apothekersassistent informatie over de medicijnen die u moet gebruiken.

  Soms kan de operatie in de vorm van een dagbehandeling plaatsvinden. Als dit voor u mogelijk is, dan hoort u dit van ons.

  Rondom de operatie zijn er verschillende digitale modules belangrijk voor u.

 • 6.

  Vijf jaar nazorg (follow-up)

  Na de ingreep staat u nog 5 jaar onder behandeling van ZGT Obesitascentrum. Wat kunt u in deze periode van ons verwachten?

  • Tijdens het nazorgtraject zetten we op vaste momenten digitale modules voor u klaar in de Vivica-app. Hierin kunt u ook alle informatie terugvinden die voor u belangrijk is.
  • Een telefonische afspraak met een bariatrisch chirurg, ongeveer 7 weken na de operatie. De verpleegkundige belt u in de eerste weken na de operatie om te vragen hoe het met u gaat en hoe de afgelopen weken zijn gegaan. Zij zorgt dat de vervolgafspraken door het secretariaat gepland worden.
  • Groepsafspraken met de diëtist, ongeveer 4 weken, 3 maanden, 8 maanden en 14 maanden (optioneel) na de operatie.
  • Afspraken met de medisch of verpleegkundig specialist, ongeveer 4 maanden na de operatie. Daarna jaarlijkse afspraken t/m 5 jaar na de operatie. Bij gebruik van medicijnen voor bloeddruk en suikerziekte wordt meestal een extra afspraak gepland, ongeveer 4 weken na de operatie. 
  • De mogelijkheid om mee te doen aan extra groepsafspraken met een diëtist, een psycholoog en een fysiotherapeut. Soms is individueel contact ook mogelijk.
 • 7.

  Overdracht van zorg aan huisarts