De mini-gastric bypass is een nieuwere variant van de reguliere gastric bypass die nu ongeveer 20 jaar bestaat. Deze ingreep wordt ook wel de omega loop gastric bypass of one anastomosis gastric bypass genoemd. Bij deze bypass wordt de maag, net als bij de sleeve, verkleind tot ongeveer de omvang van een banaan. De sluitspier van de maag blijft hier echter niet aan vast zitten.

Daarna wordt ongeveer 150-180cm van het begin van de dunne darm afgelopen. Op dit punt wordt een nieuwe aansluiting gemaakt met de kleine maag. Door de eerste 150-180cm dunne darm loopt nu dus geen voedsel meer, maar enkel nog de verteringssappen (o.a. gal en alvleeskliersap). Deze darm wordt als het ware overgeslagen.

De verkleining van de maag heeft dezelfde effecten als bij de gastric sleeve. Door het gedeeltelijk overslaan van de dunne darm worden de voedingsstoffen echter ook minder opgenomen. Daarnaast treedt er hierdoor een krachtigere beïnvloeding van de spijsverteringshormonen op. Dit alles heeft een positieve uitwerking op het verminderen van het hongergevoel en het gewichtsverlies.

Met een mini-gastric bypass verliest u gemiddeld dan ook 70% van het overgewicht. Ten opzichte van de sleeve bestaat er wel een hoger risico op vitaminetekorten of dumping. Dit is vergelijkbaar met de reguliere gastric bypass.
Na een mini-gastric bypass zien we minder darmverstrengelingen (inwendige herniatie) dan na een reguliere gastric bypass. Een kleine groep mensen krijgt na een mini gastric bypass hinderlijk last van zuurbranden (1-2%). Dit wordt veroorzaakt door de verteringssappen (o.a. gal) die de maag nog passeren, vaak in combinatie met een technisch probleem of een middenrifsbreuk.
Mochten er bij de mini-gastric bypass op een later moment dergelijke of andere problemen ontstaan, dan is het nog mogelijk om deze constructie met een nieuwe operatie om te zetten naar een reguliere gastric bypass. De operatie duurt ongeveer 30-45 minuten.