Maak kennis met het team

Tijdens de voorbereiding, één van de trajecten en tijdens de nazorg staat het team van ZGT Obesitascentrum voor u klaar.

Secretaresse

Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt van ZGT Obesitascentrum. Als u belt met vragen of voor het plannen of wijzigen van afspraken komt u via een keuzeprogramma met de secretaresse in contact. Als dat nodig is, verwijst de secretaresse u door naar de diverse disciplines. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is onderdeel van de screening en beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden en is aanwezig tijdens de bespreking in het multidisciplinair overleg. De verpleegkundig specialist informeert vlak voor een operatie de patiënt die medicatie gebruikt voor suikerziekte over het gebruik van de medicatie voor en rondom de operatie. Na een maagverkleining verzorgt de verpleegkundig specialist in de beginfase de controles van de patiënt die medicatie gebruikt voor een hoge bloeddruk en/of suikerziekte. Ook komt u in contact met de verpleegkundig specialist als u verwezen wordt voor een behandeling met medicatie voor gewichtsverlies of als er problemen of klachten zijn die buiten de standaard nazorg vallen.

Internist (medisch specialist)

De internist is onderdeel van de screening en beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. De internist is aanwezig tijdens de bespreking in het multidisciplinair overleg. In de fase na een maagverkleinende operatie verzorgt de internist ook de standaard en eventuele extra nacontroles. U kunt ook contact hebben met de internist als u verwezen wordt voor een behandeling met medicatie tvoor gewichtsverlies, voor de analyse van oorzaken van het ontstaan van ernstig overgewicht of als er problemen of klachten zijn die buiten de standaard nazorg vallen.

Obesitasverpleegkundige

De obesitasverpleegkundige is aanwezig tijdens de bespreking in het multidisciplinair overleg en zij organiseert de informatieve bijeenkomst voorafgaand aan de operatie. In de fase na een maagverkleinende operatie organiseert de obesitasverpleegkundige het nazorgtraject en is zij uw vraagbaak. Als u met het secretariaat gebeld of gemaild heeft met een zorginhoudelijke vraag of een lichamelijke klacht wordt u op een later moment teruggebeld door de obesitasverpleegkundige. Zij beantwoordt of beoordeelt de vraag en overlegt met de behandelend internist, verpleegkundig specialist of chirurg als dat nodig is.

Chirurg

De chirurg is aanwezig tijdens de bespreking in het multidisciplinair overleg. De chirurg bespreekt samen met u het operatieplan en zorgt voor de wachtlijstregistratie. De chirurg voert de maagverkleinende operatie uit. Ongeveer zeven weken na de maagverkleinende operatie heeft u een afrondend nazorggesprek met de chirurg.

Diëtist

De diëtist is onderdeel van de screening en beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. De diëtist is aanwezig tijdens de bespreking in het multidisciplinair overleg. In de fase na een maagverkleinende operatie is de diëtist begeleider en coach voor vragen en problemen over de voeding. Dit doet zij met standaard geplande groepsbijeenkomsten na een operatie en de vrijwillige bijeenkomsten. In sommige gevallen biedt zij ook individuele begeleiding.

Psycholoog

De psycholoog is onderdeel van de screening en beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden en de psycholoog is aanwezig tijdens de bespreking in het multidisciplinair overleg. In de fase na een maagverkleinende operatie is de psycholoog begeleider en coach voor psychologische vragen en problemen. Dit doet zij met extra gesprekken, die vooraf zijn bepaald, en de vrijwillige bijeenkomsten. In sommige gevallen biedt zij ook individuele begeleiding.

Fysiotherapeut

In de fase na een maagverkleinende is de fysiotherapeut begeleider en coach bij vrijwillige bijeenkomsten.

Diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige wordt in sommige gevallen na een maagverkleinende operatie betrokken bij de patiënt die medicatie gebruikt voor suikerziekte (type 1).