Voorwaarden voor een operatie

Een operatie die bedoeld is om gewicht te verminderen, noemen we een bariatrische operatie. Een bariatrische operatie is ingrijpend en niet zonder risico. Daarom komt niet iedereen in aanmerking voor deze operatie.

Bij Obesitascentrum ZGT kan een bariatrische operatie overwogen worden als aan onderstaande criteria wordt voldaan:

  • u hebt een BMI hoger dan 40 kg/m² of een BMI tussen 35 en 40 kg/m² met aan overgewicht gerelateerde comorbiditeit, zoals een hoge bloeddruk, suikerziekte, slaapapneu of gewrichtsslijtage;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u beschikt over voldoende kennis over gezonde voeding en beweging en redelijke pogingen tot andere technieken voor gewichtsverlies;
  • u beschikt over het vermogen om de risico’s en toewijding van de operatie te begrijpen;
  • u bent bereid uw leefstijl te veranderen;
  • er is afgelopen jaar geen sprake geweest van verslavingsproblematiek, er is geen actuele eetstoornis (bijvoorbeeld eetbuien of boulimia nervosa) of andere actuele ernstige psychiatrische stoornissen;
  • u hebt in het komende jaar geen zwangerschapswens;
  • u beheerst de Nederlandse taal voldoende; goede communicatie is noodzakelijk om de behandeling en begeleiding veilig uit te kunnen voeren. De beheersing van de Nederlandse taal wordt gedurende het screeningstraject beoordeeld en kan reden zijn voor afwijzing. Meestal is beheersing van de Nederlandse taal op niveau A2 (inburgeringscursus) toereikend.