Maak kennis met onze medisch specialisten en medewerkers van het ZGT Obesitascentrum.

Chirurg

De chirurg is aanwezig tijdens de bespreking in het multidisciplinair overleg. Daarnaast verzorgt de chirurg de preoperatieve bijeenkomst en zet patiënt op de wachtlijstregistratie. De chirurg is operateur en verzorgt de nacontroles samen met de obesitasverpleegkundige.

Diëtist

De diëtist in het ZGT Obesitascentrum verzorgt het intakegesprek van de patiënt, om te beoordelen of de patiënt voldoet aan de gestelde criteria voor een operatie. Ook de diëtist is aanwezig tijdens de bespreking in het multidisciplinair overleg. De diëtist is begeleider en coach tijdens alle groepsbijeenkomsten met betrekking tot voeding. Indien nodig biedt de diëtist ook individuele begeleiding.

Psycholoog

Om de beoordelen of de patiënt voldoet aan de gestelde critera voor een operatie, verzorgt ook de psycholoog mede het intakegesprek. Ook de psycholoog is aanwezig bij het multidisciplinair overleg. Daarnaast is de psycholoog begeleider tijdens sommige groepsbijeenkomsten. Indien mogelijk biedt de psycholoog individuele begeleiding voor problemen op het psychische vlak.

Internist

De internist verzorgt mede het intakegesprek met de patiënt om te beoordelen of de patiënt voldoet aan de gestelde criteria voor een operatie. Vervolgens bespreekt de internist het behandeladvies met u. De internist is aanwezig tijdens de bespreking in het multidisciplinair overleg en verzorgt de nacontroles.

Fysiotherapeut

Naast reguliere werkzaamheden is de fysiotherapeut begeleider tijdens sommige groepsbijeenkomsten en heeft een coachende functie.

Secretaresse

Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt van het ZGT Obesitascentrum. De secretaresse verzorgt de afspraken bij de diverse disciplines, beantwoord de telefonische gesprekken en verwijst indien nodig door aan de diverse disciplines. Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 088 708 4925, op werkdagen tussen 8.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist verzorgt mede het intakegesprek met de patiënt om te beoordelen of de patiënt voldoet aan de gestelde criteria voor de operatie. Ook de verpleegkundig specialist is aanwezig tijdens het multidisciplinair overleg. Daarnaast verzorgt de verpleegkundig specialist de nacontroles bij patiënten die bekend zijn met hypertensie. Pre-operatief informeert de verpleegkundig specialist de diabetespatiënt met medicatie over het gebruik van hun medicatie voor en rondom de operatie.

Obesitasverpleegkundige

De obesitasverpleegkundige verzorgt het intakegesprek met de patiënt, om samen met de internist te beoordelen of de patiënt voldoet aan de gestelde criteria voor een operatie. Net als bovenstaande specialisten, is de obesitasverpleegkundige aanwezig tijdens het multidisciplinair overleg. Daarnaast verzorgt de obesitasverpleegkundige samen met de chirurg de preoperatieve bijeenkomst en de controles na de operatie. Ook de obesitasverpleegkundige is begeleider tijdens sommige groepsbijeenkomsten en is het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens het hele traject.

Diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige is veelal het aanspreekpunt voor de patiënt voor regulering van de bloedsuikers en verzorgt hij of zij de nacontrole bij patiënten die bekend zijn met suikerziekte.