Verpleegkundigen lopen in de gang

Kanker bij jongvolwassenen

Binnen ZGT zien we jaarlijks zo’n 50 jongvolwassenen (tussen de 18 en 39 jaar) met kanker.

Bij de diagnose kanker staat het leven plots op z'n kop. Juist dan is er zorg nodig die stilstaat bij wat er in uw leven speelt, tijdens en ook na kanker. Daarom bieden wij leeftijdsspecifieke kankerzorg. 

Wanneer er kanker bij u wordt geconstateerd als jongvolwassene, dan heeft u daar meestal specifieke vragen over. Bijvoorbeeld over studie, werk, financiën, zelfstandigheid, relaties, seksualiteit of vruchtbaarheid. Het kan ook zijn dat u zich angstig, eenzaam of somber voelt. Ook dat kunt u met onze zorgverleners bespreken.

De oncologische zorgverleners van ZGT bieden jonge mensen met kanker leeftijdsspecifieke zorg, waarin deze vragen aan bod kunnen komen. Deze zorg en de bijbehorende informatie die u van ons krijgt, zijn een aanvulling op de medische behandeling. Wij richten ons samen op uw wensen, behoeften en de kwaliteit van leven tijdens en na kanker. Alle thema’s uit onderstaande afbeelding kunt u bespreken met onze zorgprofessionals.

Vragen of contact?
Binnen ZGT zijn verpleegkundig specialist Brenda Dwars en internist-hematoloog Bart Schot de aanspreekpunten voor de zorg bij jonge volwassenen. U kunt ons een e-mail sturen via deze link om uw vragen te stellen over deze zorg.

AYA Zorgnetwerk
De oncologische zorg van ZGT is aangesloten bij het AYA Zorgnetwerk. Binnen dit landelijke netwerk werken verschillende ziekenhuizen samen om de levensverwachting en de levenskwaliteit van jonge mensen met kanker te verbeteren.