Voorlichting klinische trial

Uw medisch specialist informeert u over het onderzoek. Hij vertelt u de inhoud en het doel van het onderzoek en geeft u schriftelijke informatie mee. U kunt deze informatie op uw eigen tijd rustig doornemen en eventueel bespreken met anderen. Een gespecialiseerd verpleegkundige bespreekt vervolgens met u de voor- en nadelen, de procedure, de bijwerkingen en de extra belasting die het onderzoek voor u kan hebben.

Toestemming van de patiënt (Informed Consent)

Als u na de verkregen informatie besluit om mee te doen wordt u gevraagd om dit te bevestigen met uw handtekening. Uw formele toestemming heet ‘Informed Consent’. Dit formulier wordt in uw medisch dossier bewaard. U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken zonder daarvoor een reden te noemen. Als u besluit om niet aan een wetenschappelijk onderzoek deel te nemen, heeft dat nooit gevolgen voor verdere behandelingen.