Verpleegkundigen lopen in de gang

Longkankerbehandeling-begeleiding bij

Onze zorg stopt niet wanneer de behandeling is beëindigd. Wij blijven u nadien volgens vaste protocollen vervolgen, zodat wij snel kunnen inspelen op een veranderde situatie. U kunt ook zelf ten allen tijde onderwerpen die met u aandoening te maken hebben bespreken met uw longarts of longoncologieverpleegkundige. Dit kunnen problemen zijn die u als gevolg van uw ziekte of behandeling ervaart.

 

Psycho-sociale zorg

Problemen op psycho-sociaal gebied kunt u bespreken met de long oncologieverpleegkundige. De longoncologieverpleegkundige zal u zo nu en dan vragen een lastmeter in te vullen. De lastmeter is een vragenlijst die in kaart brengt of u klachten ervaart en op welk gebied deze klachten zich voordoen. Afhankelijk van de uitkomst kunt u advies krijgen voor ondersteuning door andere zorgverleners bijvoorbeeld een medisch maatschappelijk werker, geestelijke verzorger en/of een klinisch psycholoog