Verpleegkundigen lopen in de gang

Kleincellige longkanker-behandeling

Globaal wordt kleincellige longkanker ook wel geclassificeerd als “beperkt” (kanker slechts in één long en in de lymfevaten aan dezelfde zijde) of “uitgebreid” (kanker is uitgezaaid naar de borstholte of de rest van het lichaam). Respectievelijk worden hiervoor in het Engels de termen limited disease (beperkte omvang van de ziekte) en extensive disease (uitgebreide omvang van de ziekte) gehanteerd.

 

Een persoon met kleincellige longkanker wordt zelden geopereerd. Bij het merendeel van de patiënten met kleincellige longkanker is op het moment van de diagnose de ziekte al uitgezaaid naar de lymfeklieren in het mediastinum of elders in het lichaam zodat er niet meer geopereerd kan worden. Als er sprake is van uitgebreide ziekte volgt er chemotherapie. In bepaalde gevallen wordt daarna nog bestraling toegepast.

Bekijk welke medisch specialisten en andere zorgverleners voor u klaarstaan in het longkanker behandelteam.

Chemotherapie en radiotherapie

Kleincellig longkanker is echter wel zeer gevoelig voor chemotherapie. Als de uitbreiding van de longanker beperkt is (limited disease) kan het gedeelte van de borstholte waarin de kanker zich bevindt bestraald worden. Chemotherapie wordt dan gecombineerd met radiotherapie. Bij een redelijk goede conditie wordt de chemotherapie tegelijkertijd gecombineerd met de radiotherapie (concomitant) gegeven. De radiotherapie kan ook starten na de afronding van de chemotherapie behandeling (sequentieel).

 

Bestraling van het brein

Kleincellige longkanker kan zich makkelijk uitzaaien naar de hersenen. Omdat eventuele kleine uitzaaiingen in de hersenen (met CT- of MRI-scan niet aantoonbaar) slecht bereikt worden door de chemotherapie door de bloedhersenbarrière, wordt na een geslaagde behandeling met chemo- en radiotherapie het brein een aantal keren uit voorzorg bestraald.

 

Lees meer over begeleiding tijdens uw behandeling.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij longkanker.