Verpleegkundigen lopen in de gang

Niet-kleincellige longkanker behandeling

Het behandeltraject hangt af van het stadium dat bij u is vastgesteld. In de keuze voor een behandeling speelt naast het stadium van delongkanker uw lichamelijke conditie een belangrijke rol. Hieronder leest u de behandelmogelijkheden.

 

Lees hoe de diagnose bij verdenking op longkanker wordt gesteld. 

 

Indien zich geen complicerende omstandigheden voordoen worden afhankelijk van het stadium de volgende vormen van behandeling voorgesteld. Er zijn echter omstandigheden denkbaar waarbij aanpassingen in dit schema moeten worden doorgevoerd voor een op de individuele patiënt toegesneden behandeling.

Operatie

Indien er sprake is van een laag stadium van ziekte kan de longkanker verwijderd worden door middel van een operatie. Deze operatie wordt verricht in het ZGT.  Indien de conditie van de patient een operatie niet toelaat, kunnen we ook stereotactische bestraling toepassen , de tumor wordt met een hoge dosis heel gericht bestraald.

Chemotherapie

Chemotherapie kan zowel als monotherapie als gecombineerd met bestraling of immunotherapie gegeven worden, tevens kan het na een operatie gegeven worden.  Afhankelijk van het tumorstadium en uw conditie wordt deze behandeling aan u voorgesteld.

Doelgerichte behandeling: Tumor Targeted Therapy

Een bepaalde groep patiënten met niet-kleincellig longkanker komt in aanmerking voor een behandeling met doelgerichte middelen, ook wel  Tumor Targeted Therapy genoemd. Doelgerichte middelen bij niet kleincellige longkanker worden ingezet bij patiënten bij wie in tumorcellen bepaalde mutaties zijn aan getoond. Alleen als je die specifieke kenmerken hebt, werkt de doelgerichte behandeling van de kankercel. Dit in tegenstelling tot chemotherapie die alle delende lichaamscellen in het lichaam aanpakt en waarmee ook gezonde cellen kunnen worden vernietigd.

Immunotherapie

Sinds 2015 zijn er mogelijkheden om patiënten met immunotherapie te behandelen. Immunotherapie is een behandeling waarbij medicijnen worden gebruikt die de natuurlijke afweerreactie van uw lichaam tegen kankercellen stimuleren. Immunotherapie werkt dus niet direct op kankercellen maar is gericht op uw eigen afweersysteem om zo de kankercellen aan te pakken met uw eigen afweer. Immunotherapie heeft de laatste jaren een snelle ontwikkeling gemaakt binnen de behandeling van longkanker.


Immunotherapie wordt op meerdere manieren ingezet zowel als start van behandeling, in combinatie met chemotherapie maar ook na een behandeling met chemotherapie, tevens kan het worden ingezet na een intensief behandeltraject middels chemotherapie gecombineerd met bestraling


Uw behandelende longarts zal u daar over informeren als u daarvoor een geschikte kandidaat bent,

 
Bekijk welke medisch specialisten deel uitmaken van het ZGT  multidisciplinair longkanker behandelteam.
Lees meer over wetenschappelijk onderzoek naar longkanker en eventuele deelname hieraan.