Een team van verschillende medisch specialisten zet zich in voor de best mogelijke aanpak tegen zaadbalkanker. Samen bekijken zij patiënten en zijn onderzoeksgegevens vanuit verschillende medische kanten. Bij de behandeling van zaadbalkanker is er overleg binnen het regionaal multidisciplinaire urologie-oncologieteam over de best mogelijke aanpak. Alle onderzoeksgegevens van de patiënt wordt vanuit verschillende medisch specialismen bekeken. Professoren uit het Radboud UMC sluiten ook aan bij deze bespreking. 

Urologen

Internist-oncologen

Mw. Dr. A.N.N. Wymenga - MST Enschede

Radiotherapeut

Mw. E.M. De Wit - MST Enschede

Arts-assistenten

De vakgroep urologie heeft arts-assistenten in dienst. Arts-assistenten werken altijd onder verantwoordelijkheid van urologen. U kunt onze arts-assistent zowel op de polikliniek, verrichtingen polikliniek of op de klinische afdeling tegenkomen.

Coassistenten

Op de afdeling werken ook coassistenten. Heeft u bezwaar tegen de aanwezigheid van een assistent bij uw gesprek met de specialist of dat u ook onderzocht wordt door een coassistent? Laat dit dan gerust weten.

Doktersassistentes en specialistische verpleegkundigen

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie kunt u ook te maken krijgen met doktersassistentes en specialistische verpleegkundigen, zoals de oncologieverpleegkundige urologie. Allen assisteren de urologen en werken altijd onder directe verantwoordelijkheid van de urologen.

Oncologieverpleegkundige urologie

De oncologieverpleegkundige is een algemeen verpleegkundige die de vervolgopleiding urologie en oncologie heeft gevolgd. Zij is betrokken bij de zorgverlening van mannen en vrouwen met een urologische, oncologische aandoening. Zij begeleidt u tijdens de fase van diagnostiek, behandeling en nazorg en vervult daarmee haar rol als regisseur van het zorgproces dat u doorloopt. Spreekuren worden samen met en onder verantwoordelijkheid van de uroloog gedaan. De oncologieverpleegkundige kan een eerste intake gesprek doen en is aanwezig bij de gesprekken over de onderzoeksuitslagen. Zij geeft u na het eerste gesprek en in een tweede gesprek verdere uitleg over het behandelplan en/of keuzemogelijkheden. Zij geeft u ook nadere informatie over eventuele aanpassingen van levensstijl en informatie over patiëntenverenigingen. Zij is via het secretariaat altijd bereikbaar ook voor niet direct medisch inhoudelijke vragen betreffende uw ziekte. Ook tijdens de zogenaamde follow up (de controles na behandeling) assisteert zij de uroloog.

Psychosociale disciplines

Zowel in het MST als in ZGT werkt een team van medisch maatschappelijk werk en psycholoog, geestelijke verzorging, die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van oncologische problemen en vragen. Indien u behoefte heeft aan deze begeleiding kunt u dit aangeven bij uw medisch specialist of oncologieverpleegkundige. Ook zij kunnen u verwijzen naar een van de disciplines van dit team. Uiteraard wordt dit met u besproken. Overige paramedische disciplines zoals fysiotherapeut, en diëtiste kunnen ook worden ingeschakeld.

Secretaresse

De secretaresse is voor de patiënt het eerste contact op de polikliniek. Zij ontvangt u aan de balie, maakt afspraken voor de onderzoeken, behandelingen en vervolgconsulten. Zij verzorgt de dossiervoering en de correspondentie naar onder meer de verwijzers en overige medisch specialisten die bij uw behandeling zijn betrokken.

Ziekenhuislocatie Almelo Urologie

  • Spreekuren

    De polikliniek urologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 – 12:30 uur en van 13:00 – 16:30 uur

  • Bezoektijden

    Maandag t/m vrijdag: 11.00 - 12.00 uur en
    16.00 - 19.30 uur.
    Zaterdag en zondag: 11.00 - 19.30 uur.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Hengelo Urologie

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo