Verpleegkundigen in gesprek met patiënt

Behandelresultaten - darmkanker

De behandeling van dikkedarmkanker en endeldarmkanker vindt plaats in het oncologisch centrum van ZGT. Sinds 2009 neemt ZGT deel aan een landelijke registratie van patiënten die ten gevolge van darmkanker geopereerd worden. Deze landelijke registratie is een betrouwbaar meetsysteem, dat inzicht geeft in de kwaliteit van medische zorg en verbeterpunten aanwijst in de Nederlandse ziekenhuizen. Hierbij wordt de kwaliteit van ZGT vergeleken met andere Nederlandse ziekenhuizen.