De tijd die er nog is, zo goed mogelijk invullen - palliatieve zorg

Door alle medische mogelijkheden van deze tijd, lijkt het leven maakbaar”, zegt oncoloog Ester Siemerink. “Het gesprek over de eindigheid van het leven wordt meestal vermeden. Daardoor houden palliatieve patiënten en hun naasten zich vaak groot. Het palliatief team kijkt hoe mensen de tijd die ze nog hebben, zo goed mogelijk kunnen invullen.”

ZGT werkt sinds twee jaar met een palliatief team dat mensen begeleidt die een ongeneeslijke ziekte hebben waar ze waarschijnlijk in de komende weken, maanden of jaren aan gaan overlijden. Ester Siemerink is als oncoloog aan het team verbonden. “Door zo vroeg mogelijk mee te lopen op de laatste weg, brengen we rust en ruimte voor het gezamenlijk verwerken van het onvermijdelijke, het overlijden.” 

Kracht in samenwerking

De kracht van het palliatief team zit in de samenwerking, legt haar collega oncoloog Irma Oving uit. “Het is uniek dat we naast medisch specialisten en verpleegkundigen ook een huisarts en geestelijk verzorgende in de eerste schil van het team hebben. Hierdoor kijken we naar de hele mens en zijn naasten. We geven praktisch tips over bestrijding van klachten maar gaan ook in op de psychosociale en spirituele zaken.“ 

Angst wegnemen

Bernarda Heslinga is de huisarts van het palliatief team. “Het is belangrijk om mensen meer controle te geven over hun laatste levensfase. Twentenaren zeuren niet zo snel. Wij overtuigen patiënten om toch al hun angsten en vragen te uiten. Zo was ik laatst bij een patiënt die ondanks de morfine veel pijn had. Ik ontdekte dat hij anderen ooit met veel pijn had zien sterven en dat trauma bezorgde hem ook lichamelijke pijn. Door er samen over te praten, kon ik een heel stuk van die angst wegnemen.”

Vraag achter de vraag

Akke Fokke Stienstra ondersteunt als geestelijk verzorger de patiënt. “Het zwaarste is vaak om de mensen die je liefhebt, achter te laten. Wij helpen patiënten om stil te staan bij de vraag wat ze nog voor hun geliefden kunnen doen. De een neemt bijvoorbeeld de tijd voor mooie herinneringen. En er was ook een oma die voor de komende tien jaar cadeautjes maakte voor haar kleinkinderen.”

Overbodig worden

Ester Siemerink: “ZGT heeft aandachtvelders per afdeling opgeleid. Ons doel is het palliatieve denken op elke medewerker over te brengen. Zodat wij op den duur steeds meer overbodig worden. Sinds ons team er is, doen patiënten in hun laatste levensfase minder beroep op de Eerste Hulp en worden zij minder vaak opgenomen in het ziekenhuis. Zij hebben meer rust en controle over hun sterfproces. Er is meer kwaliteit van leven en mensen leven ook langer heeft onderzoek uitgewezen.”