Verpleegkundigen in gesprek met patiënt

Deze vorm van huidkanker komt vooral voor bij mensen ouder dan 60 jaar. Te veel blootstelling aan UV-licht , zon en zonnebank verhoogt het risico op een plaveiselcelcarcinoom. Een plaveiselcelcarcinoom ontstaat vooral in gebieden die veel aan zonlicht zijn blootgesteld. Bijvoorbeeld het gezicht en de rug van de hand.

Plaveiselcelcarcinoom groeit sneller dan het basaalcelcarcinoom. Wanneer het plaveiselcelcarcinoom niet behandeld wordt kan deze huidkanker wel uitzaaien.

Diagnose

Om de diagnose van een plaveiselcelcarcinoom te kunnen vaststellen zal er vaak onder plaatselijke verdoving een stukje weefsel (biopt) worden weggenomen voor microscopisch onderzoek. Aan de hand van dit stukje weefsel kan de patholoog de juiste diagnose geven en onderscheid maken in de verschillende subtypen of in welk stadium de huidkanker zich bevind. Dit is belangrijk voor de te kiezen behandeling.

Behandeling

Bij de behandeling van huidkanker zijn verschillende behandelingen mogelijk. Iedere vorm van huidkanker heeft zijn eigen behandelmogelijkheden. Afhankelijk van de aard en locatie van de plek worden in overleg met u de meest geschikte behandeling en de benodigde controles besproken.

Bij plaveiselcelcarcinomen is het behandeldoel complete verwijdering van de tumor. Dit kan met de volgende behandelmethoden:

  • Chirurgie
  • Mohs’ micrografische chirurgie
  • Radiotherapie (bestraling)

Mohs’ chirurgie

Mohs’ micrografische chirurgie is een techniek die in vrij veel klinieken in Nederland wordt uitgevoerd, echter is ZGT de enige in het Oosten van Nederland waar deze techniek wordt uitgevoerd. Bij Mohs’ chirurgie haalt de dermatoloog laagsgewijs het gezwel weg. Van elk laagje wordt tijdens de operatie direct onder de microscoop bekeken of in het verwijderde stukje huid nog tumor aanwezig is. Dit wordt herhaald totdat het operatiegebied geen kankercellen meer bevat nadien wordt in de meeste gevallen de wond ook gesloten. Deze behandeling kan een dagdeel tot een dag  in beslag nemen. In de video ziet u de Mohs’ behandeling in ZGT.

Nazorg

Het kan zijn dat u na de behandeling behoefte heeft aan informatie over de manier van omgaan met de gevolgen van de behandeling en de angst op terugkeer van de ziekte. Samen met u kijken we waarin u ondersteuning nodig heeft. Wij kunnen bijvoorbeeld als u dit wenst ondersteuning bieden van een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of een klinisch psycholoog.

Lastmeter: online hulpmiddel voor het ontdekken van uw hulpvraag

Wilt u alvast een indruk krijgen van uw ondersteuningsbehoefte? Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) ontwikkelde hiervoor een handig online hulpmiddel: de zogenaamde lastmeter. De lastmeter biedt u inzicht in uw ondersteuningsbehoefte. Over de uitkomst kunt u in gesprek gaan met uw verpleegkundige. Zij staat voor u klaar.

Klik hier om naar de website van IKNL te gaan voor de lastmeter.

Patiënteninformatie huidkanker