Verpleegkundigen in gesprek met patiënt

Niet iedere patiënt die behandeld is voor huidkanker hoeft terug te komen voor een controle. Uw arts zal aangeven of controle wel of niet noodzakelijk is.

Tijdens de controles wordt lichamelijk onderzoek uitgevoerd. De controle en de zorg rondom huidkanker is er op gericht:

  • Controle op nieuwe huidkanker
  • Controle op terugkeer van de tumor
  • Het signaleren van mogelijke late effecten van de therapie te zien/ vinden en zo nodig te behandelen

Het kan zijn dat u behoefte heeft aan informatie over de manier van omgaan met de gevolgen van de behandeling en de angst op terugkeer van de ziekte. Samen met u kijken we waarin u ondersteuning nodig heeft. Wij kunnen bijvoorbeeld als u dit wenst ondersteuning bieden van een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of een klinisch psycholoog.

Lastmeter: online hulpmiddel voor het ontdekken van uw hulpvraag

Wilt u alvast een indruk krijgen van uw ondersteuningsbehoefte? Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) ontwikkelde hiervoor een handig online hulpmiddel: de zogenaamde lastmeter. De lastmeter biedt u inzicht in uw ondersteuningsbehoefte. Over de uitkomst kunt u in gesprek gaan met uw verpleegkundige. Zij staat voor u klaar.

Klik hier om naar de website van IKNL te gaan voor de lastmeter.

Lees ook