Verpleegkundigen in gesprek met patiënt

Indien er bij u een verdenking bestaat op een longkanker wordt u verwezen naar de polikliniek longziekten van het oncologisch centrum ZGT. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen of het daadwerkelijk om longkanker gaat, wat voor soort longkanker het is en hoe uitgebreid de longkanker aanwezig is. Het oncologisch centrum ZGT heeft alle onderzoeksfaciliteiten in huis om de diagnose snel en nauwkeurig vast te stellen. Na verwijzing door uw huisarts vindt het eerste polikliniekbezoek plaats binnen 3 werkdagen. U wordt door ons gebeld over de afspraak en de onderzoeken die van te voren al kunnen plaats vinden.

Wij doen er alles aan om u binnen twee weken te kunnen vertellen wat er aan de hand is. Mochten er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn om lymfeklieren te onderzoeken, dan duurt het traject iets langer. Alle nieuwe patiënten met longkanker worden besproken in een multidisciplinair overleg. De specialisten van de ziekenhuizen uit Twente en het academisch ziekenhuis in Groningen (UMCG) die deelnemen aan dit overleg zijn betrokken bij de behandeling van uw longkanker. Tijdens deze vergadering wordt een behandeladvies geformuleerd, dat vervolgens door uw longarts met u wordt besproken.

Samen longkanker te lijf

Samen met u wordt een definitieve keuze gemaakt voor het behandeltraject. In alle fasen van onderzoek en behandeling is uw longarts de hoofdbehandelaar. De longarts wordt hierbij ondersteund door de longoncologieverpleegkundige. Zij heeft  een belangrijke rol in de begeleiding en organisatie van de zorg. Met onduidelijkheden, problemen en vragen kunt u zich wenden tot longarts of longoncologieverpleegkundige.

Longarts als hoofdbehandelaar

In alle fasen van onderzoek en behandeling is uw longarts uw hoofdbehandelaar. De longarts wordt hierbij ondersteund door de long oncologieverpleegkundige. Zij is uw vaste aanspreekpunt en regelt voor u de verschillende zorg- en eventuele andere afspraken.  Met uw vragen, problemen en onduidelijkheden kunt u terecht bij uw long oncologieverpleegkundige en natuurlijk ook uw longarts.

Wat is longkanker?

Longkanker is een verzamelnaam voor een aantal vormen van kanker in de longen. De ziekte kan worden onderverdeeld in kleincellig en niet-kleincellig longkanker. Deze indeling berust op de kenmerken van de kankercellen bekeken onder een microscoop. Daarnaast bestaat er het zogenaamde mesothelioom. Deze vorm van kanker gaat doorgaans uit van het borstvlies of longvlies, minder vaak van het buikvlies en in zeldzame gevallen van het hartzakje. Het ontstaan van deze vorm van kanker heeft vrijwel altijd te maken met (langdurige of intensieve) blootstelling aan asbestvezels.

Ziekenhuislocatie Almelo Longgeneeskunde

  • Spreekuren

    De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 en van 13.00 tot 16.30 uur.

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Hengelo Longgeneeskunde

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo