Verpleegkundigen in gesprek met patiënt

Wetenschappelijk onderzoek naar longkanker

Binnen ZGT wordt het volledige behandelpakket voor longkanker aangeboden volgende de nationale en internationale richtlijnen. Daarnaast nemen wij ook deel aan landelijke studies, hierbij wordt er binnen studie verband gebruik gemaakt van nieuwe medicatie of nieuwe behandelmethoden. Indien u hiervoor in aanmerking kunt komen wordt dit uitvoerig met u en uw familie besproken.

Ontwikkelingen

Het oncologisch centrum ZGT participeert in nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van diagnostiek en behandeling van longkanker.