Verpleegkundigen in gesprek met patiënt

ZGT behandelt verschillende stadia van maagkanker. Hoe de behandeling er in uw situatie uit ziet hangt af van de plaats van de tumor en het stadium van de ziekte.

Behandeling gericht op genezing

De meest voorkomende behandeling gericht op genezing bestaat uit een combinatie van chemotherapie en een operatie.
Tot op heden biedt deze gecombineerde behandeling de beste kans op genezing.

De chirurgische behandeling vindt plaats in ZGT middels een kijkoperatietechniek.  Tijdens de kijkoperatie wordt de maag, of een gedeelte hiervan verwijderd. Waarna de afdelingsverpleegkundigen u zullen begeleiden richting een zo spoedig mogelijk herstel. 

Chemotherapie wordt vóór en ná de operatie gegeven.
Deze gecombineerde behandeling is niet bij iedereen mogelijk. Het hangt af van het stadium van de tumor, uw leeftijd en algemene conditie. Als in uw geval een behandeling met chemotherapie aan te bevelen is, dan informeert de medisch specialist u hierover.

Behandeling gericht op het verminderen van klachten

Soms is genezing niet mogelijk. In deze situatie is de behandeling gericht op het remmen van de ziekte en het verlichten van klachten (palliatieve behandeling). Een palliatieve behandeling kan bestaan uit:

  • Operatie
  • Het plaatsen van een buisje bij de tumor (stent)
  • Chemotherapie
  • Bestraling
  • Doelgerichte therapie

Samen met u wordt gekeken naar wat in uw situatie van toepassing en wenselijk is. Uiteraard is hierbij, indien u dat wenst, aandacht en/of begeleiding voor het geestelijk welbevinden.