Verpleegkundigen in gesprek met patiënt

Wetenschappelijk onderzoek & onderwijs

De genezingskansen van maagkanker zijn in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd. Nieuwe technieken en de samenwerking met omliggende ziekenhuizen maken dat het slokdarm-maagcentrum van ZGT zijn bestaande expertise kan blijven uitbreiden. Aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn hierin van groot belang. Mede om deze redenen vervult ZGT een actieve rol in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Als patiënt kunt u gevraagd worden aan een onderzoek mee te werken. U krijgt in dat geval aanvullend schriftelijke informatie over het doel van het onderzoek en consequenties voor de patiënt bij deelname aan het onderzoek.
Elk onderzoek is van tevoren goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie en wordt uitvoerig besproken alvorens om medewerking wordt gevraagd. Natuurlijk staat het u vrij om zonder opgaaf van redenen van medewerking af te zien. Voor uw behandeling heeft dat geen enkel gevolg. Medewerkers die het wetenschappelijk onderzoek uitvoeren zullen u graag verder informeren en vragen over het onderzoek beantwoorden.

Hieronder leest u meer informatie over verschillende wetenschappelijke onderzoeken.