Verpleegkundigen in gesprek met patiënt

Onze zorg voor u stopt niet wanneer de behandeling is beëindigd. Wij blijven uw gezondheidstoestand periodiek volgen. Zo spelen wij snel in op een veranderde situatie.

U kunt ook zelf te allen tijde onderwerpen die met u ziekte te maken hebben, bespreken met uw uroloog of uro oncologieverpleegkundige. Dit kunnen problemen zijn die u als gevolg van uw ziekte of behandeling ervaart mentaal en/of fysiek.

Lastmeter

De urologie oncologieverpleegkundige vraagt u zo nu en dan ook een lastmeter in te vullen. De lastmeter is een vragenlijst die in kaart brengt of u klachten ervaart en op welk gebied deze klachten zich voordoen. Afhankelijk van de uitkomst kunt u advies krijgen voor ondersteuning. Door bijvoorbeeld andere zorgverleners zoals een medisch maatschappelijk werker, geestelijke verzorger en/of een klinisch psycholoog, seksuoloog, of fysiotherapeut. De uroloog kan u ook doorverwezen naar de revalidatiearts. Die bekijkt samen met u of u in aanmerking komt voor een oncologisch revalidatie programma.