Oncologische revalidatie

Revalideren bij kanker

Kanker kan grote gevolgen hebben voor de patiënt. Veelgehoorde klachten zijn vermoeidheid, verminderde conditie en emotionele instabiliteit. Herkent u één van deze klachten? Dan kan het ZGT oncologisch centrum u wellicht helpen door een revalidatieprogramma voor u op te stellen. Een revalidatieprogramma kan u helpen om de behandelingen beter te doorstaan, te herstellen van de ziekte en/of om te gaan met blijvende klachten. Tevens kan het uw lichamelijk herstel bevorderen,  uw lichamelijke conditie verbeteren en vermoeidheid verminderen. Een gezonde leefstijl en lichamelijke activiteiten hebben ook een positieve invloed op uw psychosociaal functioneren. Zo wordt de kans op bijvoorbeeld depressies of angststoornissen verminderd.

Hoe kunt u worden doorverwezen?

Uw specialist of huisarts kan u doorverwijzen. Bespreek met uw arts of de oncologie verpleegkundige waar u last van heeft en wat voor ondersteuning u wilt. Zij begeleiden u verder.

Hoe ziet oncologische revalidatie eruit?

Intake

De revalidatie-arts beoordeelt de verwijzing, waarna u wordt uitgenodigd voor een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt u uw behoeften en klachten om tot een passend programma te komen.

Multidisciplinaire afstemming

Het behandeladvies en de voortgang van uw behandeling worden besproken in een multidisciplinair overleg. Hierin zijn de verschillende zorgverleners aanwezig die betrokken zijn bij uw revalidatiebehandeling. Op die manier wordt uw zorg optimaal op elkaar afgestemd.

Programma op maat

Een revalidatieprogramma van het oncologisch centrum bestaat uit één of meerdere onderdelen. Welke onderdelen dit zijn, is helemaal afhankelijk van uw behoeften en klachten. Hierbij behoort individuele- en groepsgewijze behandeling tot de mogelijkheden.

Groepsprogramma ‘Terug naar evenwicht’

 Het revalidatieprogramma 'Terug naar evenwicht' wordt na kanker behandeling groepsgewijs aangeboden. Het bestaat uit een aantal vaste onderdelen die door de hele groep gevolgd wordt. Dit zijn: lichaamstraining, psycho-educatie en voorlichting. Naast de groepssessies kunnen op indicatie ook individuele modules parallel gevolgd worden. Het groepsprogramma duurt acht weken en wordt vier keer per jaar op locatie Almelo aangeboden.

Vergoeding

De vergoeding voor het zorgaanbod binnen de oncologische revalidatie is afhankelijk van uw basis- en aanvullende verzekering. Vaak worden de kosten gedeeltelijk of helemaal vergoed door uw zorgverzekeraar. Neem voor de zekerheid eerst contact op met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling fysiotherapie via telefoonnummer 088 708 3210.

Patiëntenfolder

Voor meer informatie over de behandeling van de gevolgen van kanker in de gelijknamige patiëntenfolder.

Links

Op de website kanker.nl kunt u de folder ‘Revalideren bij kanker’ van het IKNL vinden en aanvullende informatie over revalideren bij kanker.