Verpleegkundigen in gesprek met patiënt

Ondersteunende zorg bij kanker

Als u te horen krijgt dat uw kanker heeft, breekt er een moeilijke en spannende tijd aan. Kanker raakt niet alleen uw medische (fysieke) gesteldheid. Kanker raakt het hele leven. Het heeft impact op uw lichaam, uw emoties, uw sociale omgeving en zingeving/betekenisgeving.

Bij ZGT gaan we voor de kwaliteit van uw leven, ondanks de diagnose kanker. Onze zorgverleners helpen u bij problemen die u tegen kunt komen op fysiek, psychisch, sociaal/maatschappelijk gebied en zingeving. Samen met uw zorgverlener bespreekt u wat voor u de beste behandeling of begeleiding is.

Professionele ondersteuning

Zowel tijdens als na de behandeling bieden wij hulp op allerlei gebieden.

 • >

  Oncologisch revalidatie

  Als het moeilijk is om te herstellen na een behandeling voor kanker, kunt u in aanmerking komen voor oncologische revalidatie.

  Een revalidatieprogramma kan u helpen om de behandelingen beter te doorstaan, te herstellen van de ziekte of om te gaan met blijvende klachten. Het kan uw lichamelijk herstel bevorderen,  uw lichamelijke conditie verbeteren en vermoeidheid verminderen. Een gezonde leefstijl (met aandacht voor lichaam en geest) en lichamelijke activiteiten hebben ook een positieve invloed op uw psychosociaal functioneren. Zo wordt de kans op bijvoorbeeld depressies of angststoornissen verminderd. 

  Op de pagina van de afdeling Revalidatie leest u meer informatie. over oncologische revalidatie.

 • >

  Diëtetiek

  Voor een persoonlijk voedingsadvies kan uw behandelend arts of verpleegkundige u verwijzen naar een diëtist. Een oncologie diëtist kan u helpen en adviseren bij vragen en onzekerheden over voeding, zowel voor, tijdens als na de behandeling. 

 • >

  Fysiotherapie

  Als er problemen ontstaan in het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven, werk en/of hobby’s kan oncologiefysiotherapie worden ingezet. Als er sprake is van oedeem (een abnormale ophoping van vocht in het weefsel) kan oedeemfysiotherapie uitkomst bieden.

 • >

  Ergotherapie

  Wanneer u de diagnose kanker krijgt, heeft u veel aan uw hoofd. Daarnaast spelen vermoeidheid, klachten van prikkelverwerking of vragen rondom uw werk ook mee. Dan kan ergotherapie u helpen.

 • >

  Logopedie

  Logopedisten zijn deskundigen op het gebied van communicatie- en slikproblemen. Heeft u stem-, spraak- of slikproblemen dan kan logopedie helpen.

 • >

  Activiteitentherapie

  Activiteitentherapie helpt om tijdens uw opname lichamelijk en mentaal actief te blijven door verschillende activiteiten aan te bieden.

  Een ziekenhuisopname is meestal geen prettige tijd. U kunt last hebben van lichamelijke klachten en beperkingen, pijn, problemen met uw geheugen en concentratie en/of verminderde stemming. Activiteitentherapie ondersteunt u hierbij. Voorbeelden van activiteiten zijn: ontspanning, bewegen, muziek en creativiteit. Deze activiteiten doet u alleen met een activiteitentherapeut of in een groep. Activiteitentherapie kan worden aangevraagd door uw behandelend medisch specialist en/of verpleegkundige. Het programma en welke activiteiten u kunt volgen, wordt in overleg met u gepland.

 • >

  Medische psychologie

  De diagnose kanker kan zorgen voor stress en spanningen. Van het ene op het andere moment verandert uw leven drastisch. Na de diagnose, tijdens de behandeling of in de periode daarna kunnen bij u veranderingen optreden op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied.

   Daarnaast kunt u vragen hebben over bijvoorbeeld uw geloofs- of levensovertuiging. Ook het leven van de mensen in uw naaste omgeving verandert. Dit kan zorgen voor spanningen, overbelasting en onbegrip.

  De medisch psycholoog behandelt patiënten of hun naasten met psychische klachten bij (of na) kanker.  Bijvoorbeeld klachten als angst, depressiviteit, relatieproblemen of een traumatische ervaring na behandeling. Zulke klachten kunnen uw dagelijks leven en welzijn veranderen. Het kan ook zijn dat eerdere psychische klachten terugkomen of verergeren. Bijvoorbeeld depressieve klachten of rouwklachten van een eerder verlies. Herkent u één of meer van deze klachten? Vraag uw medisch specialist of verpleegkundige dan om een afspraak bij de psycholoog. De psycholoog geeft u informatie over de verwerkingsprocessen die bij kanker horen. Als dat nodig is, geeft de psycholoog psychologische begeleiding en behandeling.

  Psychologische behandeling begint met het vaststellen van uw klachten en uw hulpvraag (doel). Daarna stelt de psycholoog een therapie voor om samen met u aan de klachten te werken. De psycholoog kan u ook doorverwijzen naar een andere zorgverlener binnen of buiten ZGT, omdat dit beter bij uw hulpvraag past. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk werk, psychiatrie of de GGZ. Kijk voor uitgebreide informatie ook op de pagina van medische psychologie

  Als u liever behandeld wilt worden buiten ZGT, kan de psycholoog van ZGT u helpen om psychosociale oncologische begeleiding buiten ZGT te vinden. U kunt ook de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie bezoeken. Hier vindt u onder ‘deskundigenbestand’ een zorgverlener met kennis van en ervaring met oncologie bij u in de regio.

 • >

  Maatschappelijk werk

  Het psychosociaal oncologisch team is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met kanker. Dit team bestaat uit een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en psycholoog. In overleg met uw oncologieverpleegkundige of behandelend arts wordt gekeken welke psychosociale hulp het beste bij u past. 

 • >

  Geestelijke verzorging

  Het psychosociaal oncologisch team is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met kanker. Dit team bestaat uit een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en psycholoog. In overleg met uw oncologieverpleegkundige en/of medisch specialist wordt gekeken welke psychosociale hulp het beste bij u past. 

 • >

  Omgang met uw naasten

  Een ernstige ziekte zoals kanker, heeft gevolgen voor uw hele omgeving. Voor uw partner en familie, maar ook voor uw vrienden en collega’s heeft uw ziekte impact. Er begint voor alle betrokkenen een zoektocht naar een nieuw evenwicht. Zo reageren kinderen bijvoorbeeld anders op de ziekte dan volwassenen. In de folder 'Kinderen en kanker, wat nu?' en op www.kanker.nl leest u hierover meer informatie en tips.

 • >

  Uiterlijke verzorging

  Een goed verzorgd uiterlijk geeft meer zelfvertrouwen. Dit geldt voor gezonde mensen, maar zeker ook voor mensen die er door ziekte of behandeling anders uit zien dan voor de ziekte.

  Kanker en de behandelingen daarvan hebben vaak grote gevolgen voor het uiterlijk. Veel mensen verliezen hun haar of krijgen te maken met huid- en nagelproblemen. Hoewel dit vaak tijdelijke verschijnselen zijn, is extra aandacht en zorg voor deze veranderingen belangrijk voor het welzijn van de patiënt. 

  Er zijn verschillende workshops die patiënten helpen de uiterlijke gevolgen van bijvoorbeeld chemotherapie en bestraling te verminderen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw medisch specialist of neemt u eens een kijkje op de volgende websites:

   

   

 • >

  Inloophuizen

  Heeft u of iemand in uw naaste omgeving te maken met kanker of andere ernstige aandoeningen? Dank kan het heel fijn zijn om hier met andere mensen over te praten. Er zijn laagdrempelige ontmoetingsplekken waar u zonder afspraak naar binnen kunt lopen.

  Alma Inloopershuis

  Het Alma Inloopershuis is een regionaal centrum voor leven met en na kanker dat u ondersteuning kan bieden. Het is een ontmoetingsplek waar u zo binnen kunt lopen, een afspraak maken is niet nodig.

  De Nije Hoeve

  Bij de Nije Hoeve Alles is erop gericht om je verder te helpen na de diagnose kanker en ook om de naasten te steunen. Je bent welkom om te praten, maar ook voor een luisterend oor, een arm om je schouder, voorlichting, lotgenotencontact, therapie of een moment van rust en bezinning.

 • >

  Palliatieve zorg

  Palliatieve zorg is zorg voor mensen en hun naasten met een ongeneeslijke, levensbedreigende ziekte. Denk hierbij aan mensen met kanker, COPD, dementie of hartfalen. Het doel van palliatieve zorg is niet genezing of levensverlenging, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

  De behandeling en de zorg in de palliatieve fase zijn dan ook vooral gericht op verminderen van uw klachten en ondersteuning bij problemen die zich in deze periode (kunnen) voordoen. Palliatieve zorg is niet hetzelfde als terminale zorg. De duur van een palliatieve fase kan jaren, maanden maar soms ook weken zijn. Lees meer over palliatieve zorg.