Psychosociale zorg bij kanker

De diagnose kanker kan leiden tot stress en spanningen. Van het ene op het andere moment verandert uw leven drastisch. Na de diagnose, tijdens de behandeling of in de periode daarna kunnen bij u veranderingen optreden op lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied. Daarnaast kunt u vragen hebben met betrekking tot uw geloofs- of levensovertuiging. Ook het leven van de mensen in uw naaste omgeving verandert. Dit kan leiden tot spanningen, overbelasting en onbegrip.

Lichamelijke veranderingen

De vaak ingrijpende behandelingen kunnen voor u een zware belasting zijn. U krijgt bijvoorbeeld een operatie, bestraling, chemotherapie, hormoontherapie of een andere behandelmethode. De behandeling kan zorgen voor pijn, vermoeidheid en lichamelijke beperkingen. Deze klachten belemmeren uw functioneren en kunnen aanleiding geven tot prikkelbaarheid en somberheid.

Emotionele veranderingen

De eerste behandelingen volgen snel na de diagnose. Dan heeft u weinig tijd om dit emotioneel te verwerken. Het verdriet, de angst en de onzekerheid komen dan meestal later.

Sociale veranderingen

Na de diagnose kanker zijn er vaak veranderingen in het sociale leven noodzakelijk. Dit kunnen veranderingen zijn op het gebied van werk, rol- en taakverdeling in het gezin en in persoonlijke relaties.

Veranderingen op het gebied van geloofs- of levensovertuiging

Het besef van de eindigheid van het leven geeft meestal een andere kijk op het leven. Hierdoor kunnen onzekerheid en schuldgevoelens ontstaan.

Psychosociaal oncologisch team

Het psychosociaal oncologisch team is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met kanker. In overleg met u bekijkt het team welke hulp het beste bij u past. Dit team bestaat uit een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en medisch psycholoog.

Medisch Maatschappelijk Werker

De medisch maatschappelijk werker is gespecialiseerd in het werken met patiënten en hun naasten en weet wat het hebben van kanker in de eigen omgeving kan betekenen. Het algemene doel van de hulpverlening is om daar waar mogelijk (gezin, werk en andere persoonlijke relatie) uw situatie te verbeteren. Samen met u wordt onderzocht of er sprake is van mogelijke stressfactoren en klachten. We doen dit door te kijken naar uw:

  • Draagkracht (wat kunt u emotioneel aan?).
  • Draaglast (wat heeft u nog meer aan lasten te dragen?).
  • Draagvlak (heeft u voldoende steun en support in uw eigen omgeving?).

Voor een afspraak met de medisch maatschappelijk werker heeft u een verwijzing van uw medisch specialist of de oncologieverpleegkundige nodig. Klik hier voor meer informatie op de algemene pagina van medisch maatschappelijk werk.

Geestelijk verzorger

Als u kanker krijgt, heeft u heel wat te verwerken. Er kunnen gedachten en gevoelens naar boven komen die u diep raken in uw geloofs- of levensovertuiging. Waarom overkomt mij dit? Is mijn leven nog wel de moeite waard? Hoe moet ik verder leven? Daarnaast kan het ook zijn dat u voor ingrijpende beslissingen komt te staan. De geestelijk verzorger helpt u graag bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen en heeft aandacht voor wat u als mens bezighoudt. De geestelijk verzorger is er voor iedereen; kerkelijk of niet. Via de verpleging kunt u in contact komen met de geestelijk verzorger, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen. Klik hier voor meer informatie op de algemene pagina van geestelijke verzorging.

Medisch psycholoog

Er is geen pasklaar antwoord op de vraag hoe u met kanker kunt leven. Ieder mens reageert op zijn eigen manier en elke situatie is anders. Angstgevoelens, verdriet en onzekerheid kunnen u en uw naasten zodanig overweldigen, dat u het gevoel heeft dat u er niet meer uitkomt. Wanneer deze klachten of problemen uw dagelijkse leven ernstig belemmeren, kunt u contact opnemen met de medisch psycholoog. De medisch psycholoog is gespecialiseerd in hulp en ondersteuning bij ernstige verwerkingsproblemen. Voor een afspraak met de medisch psycholoog heeft u een verwijzing van uw medisch specialist nodig. Klik hier voor meer informatie op de algemene pagina van medische psychologie.