Verpleegkundigen in gesprek met patiënt

Wanneer u te horen krijgt dat u slokdarmkanker heeft, roept dit ongetwijfeld veel vragen en emoties op. Voor uzelf en uw naaste(n) is het een spannende periode. De medewerkers van het slokdarmteam staan voor u klaar en ondersteunen u waar mogelijk.
Hieronder vindt u in hoofdlijnen de informatie over het stellen van de diagnose.

Stadium van kanker vaststellen

Wanneer er een sterke verdenking is op de aanwezigheid van slokdarmkanker, is het belangrijk om te onderzoeken hoe ver de ziekte is uitgebreid en of er sprake is van uitzaaiingen. Dit wordt het vaststellen van het stadium genoemd. De behandeling is voor een groot deel afhankelijk van het stadium van slokdarmkanker. Om het stadium te bepalen zijn verschillende onderzoeken nodig.
De oncologieverpleegkundige plant deze onderzoeken voor u, zodat u zo snel als mogelijk duidelijkheid heeft.

Onderzoeken die verricht kunnen worden zijn:

  • Gastroscopie
  • CT scan van hals, borstkas en buikorganen
  • PET-CT scan
  • Endoscopische echografie
  • Echogeleide punctie

Inzicht in uw lichamelijke conditie

Voor het ondergaan van de meeste, in opzet genezende, behandelingen dient uw algehele lichamelijke conditie op voldoende niveau te zijn. Vandaar dat naast bovengenoemde onderzoeken ook wordt bepaald hoe het met uw lichamelijke conditie is gesteld.
Dit houdt in dat u met de volgende professionals een afspraak krijgt:

  • Diëtist(e): hij/zij brengt uw voedingstoestand in kaart, geeft eventueel aanvullende adviezen en beoordeelt of het innemen van bijvoeding verstandig is;
  • Fysiotherapeut: de fysiotherapeut brengt uw lichamelijke conditie en de activiteiten in uw dagelijks leven in kaart;
  • Longarts: de longfunctielaborant test uw longfunctie en uw inspanningscapaciteit.

Psychosociale ondersteuning

De oncologieverpleegkundige probeert tijdens gesprekken met u en uw naaste(n) een indruk te krijgen van uw behoeften ten aanzien van uw geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Indien gewenst kan hij/zij contact leggen met een medisch maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en/of klinisch psycholoog. Dit alles om er voor te zorgen dat u voorafgaand en tijdens uw behandeling zo goed mogelijk wordt ondersteund.

Patiënteninformatie