Wetenschappelijk onderzoek & onderwijs - slokdarmkanker

De genezingskansen van slokdarmkanker zijn in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd. Nieuwe technieken en de samenwerking met omliggende ziekenhuizen maken dat het slokdarm-maagcentrum van ZGT zijn bestaande expertise kan blijven uitbreiden. Aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn hierin van groot belang. Mede om deze redenen vervult ZGT een actieve rol in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Als patiënt kunt u gevraagd worden aan een onderzoek mee te werken. U krijgt in dat geval aanvullend schriftelijke informatie over het doel van het onderzoek en consequenties voor de patiënt bij deelname aan het onderzoek.
Elk onderzoek is van tevoren goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie en wordt uitvoerig besproken voordat er om medewerking wordt gevraagd. Natuurlijk staat het u vrij om zonder opgaaf van reden van medewerking af te zien. Voor uw behandeling heeft dat geen enkel gevolg. Medewerkers die het wetenschappelijk onderzoek uitvoeren zullen u graag verder informeren en vragen over het onderzoek beantwoorden.

Onder www.zgt.nl/publicaties zijn alle artikelen te vinden die in wetenschappelijke of vaktijdschriften zijn gepubliceerd, waarbij één of meerdere ZGT-medewerkers als auteur of medeauteur hebben gewerkt.

Hieronder leest u meer informatie over verschillende wetenschappelijke onderzoeken.

 • >

  POCOP

  POCOP is het lange termijnonderzoek naar de behandeling en uitkomsten van slokdarm- en maagkanker. Meer informatie vindt u op de website van POCOP. 

 • >

  PEPMEN

  Het doel van dit onderzoek is om twee verschillende methodes voor pijnstilling na een operatie voor slokdarmkanker te vergelijken. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld. Meer informatie vindt u op de website van PEPMEN.

 • >

  TIGER

  In dit onderzoek wordt er gekeken naar het uitzaaiingspatroon van slokdarmkanker naar de lymfeklieren. 

 • >

  IMPAC

  In dit onderzoek wordt er gekeken wat de invloed van darmbacteriën is op de uitkomst van een behandeling van preoperatieve chemo- en radiotherapie bij patiënten met slokdarmkanker.  

 • >

  SPOT

  Deze studie onderzoekt of een doelgericht voedingsprotocol:

  1. Spierverlies kan tegengaan.
  2. Kan leiden tot minder complicaties en een betere overleving en kwaliteit van leven bij patiënten met slokdarmkanker die chemo/RT en een slokdarmoperatie ondergaan.
 • >

  Samen beslissen

  In deze studie wordt onderzocht of deze compacte leervorm, waarin onder andere E-learning, feedback op consulten en coaching zijn opgenomen, werkt op de mate waarin professionals samen beslissen toepassen tijdens hun consulten met patiënten en naasten.  

 • >

  MoViSupport

  Mobiele vitale functie monitoring voor vroege herkenning van achteruitgang in hoog-risico chirurgische patiënten.

  ZGT heeft dit onderzoek opgezet in samenwerking met de Universiteit Twente.

Ziekenhuislocatie Almelo Gastro-enterologische en oncologische chirurgie

 • Telefoonnummer 088 708 52 31
 • Faxnummer -
 • Adres Zilvermeeuw 1,7609 PP Almelo

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo